ทัวร์เดือนธันวาคม

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประจำเดือนธันวาคม

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บินFD

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บินFD

พม่า-วันพ่อ พม่า-วันพ่อ
  • ทัวร์พม่า: บินตรงสู่ย่างกุ้งออกทางมัณฑเลย์
  • ทัวร์พม่า: ไหว้พระธาตุอินทร์แขวน
  • ทัวร์พม่า: สักการะเจดีย์ชเวดากอง
  • ทัวร์พม่า: พักผ่อนสบายๆที่อินเล
  • ทัวร์พม่า: ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
  • ทัวร์พม่า-: อาหารพิเศษกุ้งเผา

 

เดินทาง : สนใจโปรแกรม โปรดติดต่อสอบถาม และรับทำกรุ๊ปเหมา

ราคาทัวร์

Read more