ทัวร์จีน

ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ทโหล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ทโหล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

เขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ท เขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ท

 

 • บินตรงสู่คุนหมิงโดย TG
 • ชมภูเขาหลากสีที่ตงชวน
 • ตื่นตาทุ่งมัสตาร์ทสีเหลืองโอบล้อมภูเขาที่โหล่วผิง
 • อลังการนาขั้นบันไดหยวนหยาง ใหญ่โตระดับเอเชียแฟซิฟิค
 • ชมพระอาทิตย์อัสดงสุดโรแมนติคที่หยวนหยาง
 • เที่ยวเมืองเก่าเจี้ยนสุ่ย ชิมเต้าหู้รสเลิศประจำเมือง

เดินทาง : 23-29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์  38,500 บาท


Read more

ทัวร์จีน : กุ้ยโจว- ภูเขาหมื่นยอด-น้ำตกหวงกั่วซู่ -หมู่บ้านแปะก๊วยสีทอง 7 วัน บินTG

ทัวร์จีน : กุ้ยโจว- ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ -หมู่บ้านแปะก๊วยสีทอง 7 วัน บินTG

ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่

 

 • ชมวัฒนธรรมชนเผ่าม้งของจีน
 • อัศจรรย์ภูเขาหมื่นยอด
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว
 • ปั่นจักรยานสบายๆที่เสี้ยน่าฮุย
 • เที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ พักเกสต์เฮ้าส์รีมน้ำ
 • เดินเล่นชิวๆที่เมืองโบราณเจิ้นหยวน
 • อลังการน้ำตกหวงกว่อซู่ 
 • ชมหมู่บ้านแปะก๊วยสีทอง 

เดินทาง : 2-8 พฤศจิกายน 2562

ราคาทัวร์ 49,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง  ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่

วันแรก           ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

วันที่สอง         ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          คุนหมิง-กุ้ยโจว-รถไฟความเร็วสูง-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน

วันที่สาม         ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          เมืองโบราณเจิ้นหย่วน- หมู่บ้านชาวม้ง-เมืองซีเจียง

วันที่สี่            ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น-โชว์ชาวม้ง-หวงกว่อซู่

วันที่ห้า           ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่         เข้าชมอุทยานหวงกว่อซู่-น้ำตกร้อยสาย-ซิงอี้     

วันที่หก          ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          ซิงอี้-ชมอุทยานภูเขาหมื่นยอด-หมู่บ้านโถวเล่อชมแปะก๊วยสีทอง-เมืองฉี่จิ้ง

วันที่เจ็ด          ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่         ฉี่จิ้ง-คุนหมิง-กรุงเทพ

  Read more