เมืองเก่าลี่เจียง

เที่ยวเมืองเก่าต้าลี่-ลี่เจียง

ลี่เจียงต้าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูนนาน มีพื้นที่ประมาณ 1,457 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพื้นเมืองเรียกว่า ชาวไป๋ ซึ่งมีมากถึง 64 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหมด  ชื่อของเมืองต้าลี่เป็นชื่อเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่เรียกว่าอาณาจักรต้าลี่ หรือต้าลี่ฟู่ ซึ่งแยกตนออกมาปกครองตนเองเป็นอาณาจักรเล็กๆที่มีลักษณะพิเศษและศิลปะการก่อสร้างที่เฉพาะตัว โดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการก่อสร้างเมืองด้วยหินอ่อนที่มีความสวยงาม ซึ่งหินอ่อนของต้าลี่นับว่าเป็นเลิศไม่เป็นรองใคร  เมืองต้าลี่จีงมีชื่อเสียงมากในเรื่องของกำแพงเมืองหินอ่อน หรือถนนบางแห่งที่ทำจากหินอ่อน ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองในฝันสีขาวอ่อนที่โอบล้อมไปด้วยมวลไม้ดอกไม้ใบนานาพันธุ์

Read more