ขับรถนิวซีแลนด์ใต้ 10 วัน

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้ 10 วัน

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้

  • ขับรถนิวซีแลนด์ใต้ : มีเจ้าหน้าที่ขับรถให้ไม่ต้องขับเอง
  • ขับรถนิวซีแลนด์ใต้ : พักบ้านพักวิวเทพไม่นอนในโรงแรม
  • ขับรถนิวซีแลนด์ใต้ : ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน/ครอบครัว ชิวๆ
  • ขับรถนิวซีแลนด์ใต้ : แวะจอดได้แทบทุกที่ตามต้องการ
  • ขับรถนิวซีแลนด์ใต้ : เลือกซื้ออาหารทานตามชอบใจ
  • ขับรถนิวซีแลนด์ใต้ : เที่ยวสบายๆ ยืดหยุ่นได้ไม่เหมือนทัวร์ทั่วไป

เดินทาง  1-10 พฤษภาคม 2563

ราคาทัวร์     77,900 บาท *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

 

โปรแกรมการเดินทางขับรถนิวเซีแลนด์ใต้

วันแรก ขับรถนิวซีแลนด์ใต้            สุวรรณภูมิ

วันที่สอง ขับรถนิวซีแลนด์ใต้          อ๊อคแลนด์-ไครสต์เชิร์ช-ดันนิดิน

วันที่สาม ขับรถนิวซีแลนด์ใต้          ดันนิดิน

วันที่สี่   ขับรถนิวซีแลนด์ใต้           ดันนิดิน-เท อานัว

วันที่ห้า ขับรถนิวซีแลนด์ใต้             เท อานัว-มิลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์

วันที่หก ขับรถนิวซีแลนด์ใต้           ควีนส์ทาวน์-แอร์โรทาวน์-ควีนส์ทาวน์

วันที่เจ็ด ขับรถนิวซีแลนด์ใต้          ควีนส์ทาวน์-เทคาโป

วันที่แปด ขับรถนิวซีแลนด์ใต้          เทคาโป

วันที่เก้า ขับรถนิวซีแลนด์ใต้          เทคาโป-ไครสต์เชิร์ช

วันที่สิบ ขับรถนิวซีแลนด์ใต้          ไครสต์เชิร์ช-อ๊อคแลนด์-กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทางขับรถนิวซีแลนด์ใต้  

1-10 พฤษภาคม 2563

ราคาทัวร์     กรุ๊ป 10 ท่าน : 77,900 บาท *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

                   กรุ๊ป 6 ท่าน : 89,900 บาท *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ขับรถนิวซีแลนด์ใต้คลิ๊กที่นี่

   
ขับรถนิวซีแลนด์ใต้   ขับรถนิวซีแลนด์ใต้  
ขับรถนิวซีแลนด์ใต้

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้

ขับรถนิวซีแลนด์ใต้   ขับรถนิวซีแลนด์ใต้  
ขับรถนิวซีแลนด์ใต้   ขับรถนิวซีแลนด์ใต้  
ขับรถนิวซีแลนด์ใต้   ขับรถนิวซีแลนด์ใต้  
ขับรถนิวซีแลนด์ใต้
ขับรถนิวซีแลนด์ใต้   ขับรถนิวซีแลนด์ใต้