ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : หิรัญวรรณมหาวิหาร Hiranya Varna Mahavihar หรือ วัดทองคำ Golden Temple

ทัวร์เนปาล หิรัญวรรณมหาวิหาร เป็นวัดในศาสนาพุทธในเมืองปาฏัน สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ลบาฮาลซึ่งเป็นของชาวนีวะรี ตามตำนานกล่าวว่า เจดีย์พระพุทธศากยมุนีทองคำ ที่ประดิษฐานอยู่ในวัด สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ภาศกร วรมัน ในศตวรรษที่ 12 โดยภายในเจดีย์ชั้นบมีภาพและกงล้อมนต์ทองคำเก็บรักษาไว้

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : เมืองปาฏัน Patan หรือ ลลิตปูร์ Lalitpur

ทัวร์เนปาล ลลิตปูร์ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของเนปาล รองจากกรุงกาฐมัณฑุ โปขระ และภรัตปูร์ ตั้งอยู่ในบนที่ราบยกสูงในหุบเขากาฐมัณฑุ ทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของกรุงกาฐมัณฑุ โดยมีแม่น้ำบาคมาติเป็นเขตแดนทางธรรมชาติที่แยกเมืองทั้งสองออกจากกัน เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาสามเมืองใหญ่ที่สุดในหุบเขากาฐมัณฑุ

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : วัดบินเดบาสินี Bindhyabasini Temple

ทัวร์เนปาล วัดบินเดบาสินี เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองโปขระ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่เข้านมัสการและชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะได้จากทางบันไดหินทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนท้องถิ่นจำนวนมาก และยังเป็นที่แสวงบุญและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งของคนเนปาลทั่วประเทศและชาวต่างชาติ

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : น้ำตกเทวี Devi’s fall

ทัวร์เนปาล น้ำตกเทวี หรือ น้ำตกเดวิส Davis Falls เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำเต็มไหลแรงในเฉพาะช่วงฤดูมรสุมสูงสุด ซึ่งช่วงเวลานั้นสายน้ำจะไหลผ่านเนินหินและเข้าสู่อุโมงค์ใต้ดิน เกิดเสียงสะเทือนกึกก้อง

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ถ้ำคุปเตศวรมหาเทพ Gupteshwor Mahadev cave

ทัวร์เนปาล ถ้ำคุปเตศวรมหาเทพ หรือ ภาลุ ฑุโล ในภาษาถิ่น ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในเนปาล มีความยาว 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตรงข้ามกับน้ำตกเทวีที่เสียงของน้ำดังกึกก้องสั่นสะเทือนเข้ามาถึงโถงถ้ำคุปเตศวรเลย ว่ากันว่าถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 16

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ยอดเขาอันนะปุรณะ ที่ 1 Annapurna I Peak

ทัวร์เนปาล ยอดเขาอันนะปุรณะที่ 1 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในกลุ่มยอดเขาบนเทือกเขาอันนะปุรณะ ด้วยความสูง 8,091 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่ปีนขึ้นยากลำบากและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของเนปาล

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : เมืองโปขระ Pokhara

ทัวร์เนปาล เมืองโปขระ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศในแง่พื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดกันฑากี เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของเนปาลรองจากกรุงกาฐมัณฑุ

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ล่องเรือขุดแบบโบราณ ในแม่น้ำราปตี

ทัวร์เนปาล การล่องเรือขุดแบบโบราณไปตามลำน้ำราปตี ที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นการล่องชมชีวิตสัตว์น้ำและสัตว์ป่าต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : อุทยานแห่งชาติจิตวัน Chitwan National Park

ทัวร์เนปาล อุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเนปาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1973 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ 1984 ตั้งอยู่บริเวณตีนเทือกเขาศิวลิกซึ่งเป็นเทือกเขาหิมาลัยตอนนอก เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ศาสนสถานสวยัมภูนาถ Swayambhunath Buddhist complex

ทัวร์เนปาล ศาสนสถานสวยัมภูนาถ เป็นสถาปัตยศาสนสถานโบราณ ตั้งอยู่บนยอดเขาในหุบเขากาฐมัณฑุ ทางทิศตะวันตกของกรุงกาฐมัณฑุ เป็นศูนย์รวมทั้งในตำนาน เรื่องเล่า และการปฏิบัติพุทธกิจในแต่ละวัน

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ Kathmandu

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุได้ชื่อว่าเป็น ประตูสู่ดินแดนหิมาลัยเนปาล เส้นทางสู่ยอดเขาสูงระดับโลกอย่าง ยอดเขาเอเวอร์เรส เหล่ายอดเขาในเทือกเขาอันนาปูรณะ และแหล่งมรดกโลกหลายแห่งอย่าง

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : วิหารลักซอร์ Luxor Temple

ทัวร์อียิปต์ “วิหารลักซอร์” เป็นวิหารอียิปต์โบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์ ภายในเมืองธีบส์โบราณที่ยังมีชีวิต คำว่า ธีบส์ ในภาษาอียิปต์โบราณ มีความหมายว่า “เมืองร้อยประตู” และเป็นเมืองหลวงของอียิปต์โบราณตั้งแต่ยุคราชวงศ์ที่ 12 (1991 ปีก่อนคริสตกาล) จนถึงยุคอาณาจักรใหม่

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : วิหารแห่งคานัค Temple of Karnak

ทัวร์อียิปต์ “วิหารแห่งคานัค” เป็นกลุ่มวิหารใหญ่ทางตอนเหนือของเมืองธีบส์ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาหลักขององค์เทพอามุน-เร ในเมืองธีบส์ ช่วงอาณาจักรใหม่ (ประมาณ 1,550-1,070 ปีก่อนคริสตกาล) กลุ่มวิหารแห่งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : เดย์ร อัล-บาห์รี Dayr al-Baḥrī

ทัวร์อียิปต์ “เดย์ร อัล-บาห์รี” หรือ อารามทางเหนือ ในภาษาอาหรับ เป็นแหล่งโบราณคดีอียิปต์ในสุสานเมืองธีบส์ ประกอบด้วยเวิ้งหน้าผาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ และอยู่ด้านตะวันออกของหุบเขาแห่งกษัตริย์ สร้างขึ้นราว 700 ปี ก่อนคริสตกาล

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : หุบเขาแห่งกษัตริย์ Valley of The Kings

ทัวร์อียิปต์ หุบเขาแห่งกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์เกือบทั้งหมดในราชวงศ์ที่ 18, 19, และ 20 แห่งอาณาจักรใหม่ (ปกครองระหว่าง 1539-1075 ปีก่อนคริสตกาล) ตั้งแต่ฟาโรห์ทุตโมสที่ 1 จนถึง รามเซสที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาด้านหลัง

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า