ทัวร์กรีซ : เอเธนส์-เดลฟี่-เกาะซานโตลินี่-เกาะมิโกนอส 9 วัน บิน QR

ทัวร์กรีซ : เอเธนส์-เดลฟี่-เกาะซานโตลินี่-เกาะมิโกนอส 9 วัน บิน QR

ทัวร์กรีซ
  • ทัวร์กรีซ : เที่ยวสองเกาะขึ้นชื่อซานโตรินี่และมิโกนอส
  • ทัวร์กรีซ : ไปเกาะทางเรือกลับด้วยบินในประเทศ
  • ทัวร์กรีซ : เยือนมรดกโลกทุกไฮไลท์
  • ทัวร์กรีซ : ชมแหลมยูเนียนดื่มด่ำอาทิตย์อัสดง
  • ทัวร์กรีซ : เที่ยวสบายๆไม่เร่งรีบสไตล์บีเจอร์นีไฟล์
  • ทัวร์กรีซ : พักดีกินอร่อยเที่ยวได้จริงไม่เร่งรีบ

 

เดินทาง : 26ก.ย.-4ต.ค.2563

ราคาทัวร์  96,500 บาท 

 

โปรแกรมการเดินทางทัวร์กรีซ

วันแรก     ทัวร์กรีซ            สุวรรณภูมิ

วันที่สอง  ทัวร์กรีซ             เอเธนส์-อะราโฮว่า-เดลฟี่

วันที่สาม  ทัวร์กรีซ             เดลฟี่-โครินธ์-เอเธนส์

วันที่สี่    ทัวร์กรีซ            เอเธนส์-เกาะมิโกนอส (นั่งเรือ)

วันที่ห้า  ทัวร์กรีซ            เกาะมิโกนอส-(นั่งเรือ)เกาะซานโตรินี่

วันที่หก  ทัวร์กรีซ            เกาะซานโตรินี่-เมืองฟิร่า-(บิน)เอเธนส์

วันที่เจ็ด ทัวร์กรีซ            เอเธนส์-จตุรัสซีนดักมา-อโครโปลิส-แหลมซูเนียน

วันที่แปด ทัวร์กรีซ          เอเธนส์-สนามบิน

วันที่เก้า   ทัวร์กรีซ         สุวรรณภูมิ

 

กำหนดการเดินทางทัวร์กรีซ

 26ก.ย.-4ต.ค.2563

ราคาทัวร์  96,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์กรีซคลิ๊กที่นี่

ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีซ ทัวร์กรีซ
 
ทัวร์กรีซ ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีซ ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีซ ทัวร์กรีซ