ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย ประเทศอินเดีย เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย ประเทศอินเดียมีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศจีน และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาซึ่งรวมถึงภาษาถิ่นต่างๆ ประชากรอินเดียมีประมาณ 1,000 ล้านคน โดยมีเชื้อชาติ อินโด-อารยัน ร้อยละ 72 ดราวิเดียน ร้อยละ 25 มองโกลอยด์ ร้อยละ 2 และอื่น ๆ ร้อยละ 1 อัตราการเพิ่มของประชากร ร้อยละ 1.8

สถานที่ท่องเที่ยวในอินเดียที่น่าสนใจ

  • ทัวร์อินเดีย : แคชเมียร์
  • ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน
  • ทัวร์อินเดีย : ถ้ำอาจันต้า ถ้ำเอโรล่า
  • ทัวร์อินเดีย : สิกขิม ดาร์จิริ่ง
  • ทัวร์อินเดีย : ราชาสถาน
  • ทัวร์อินเดีย : เลห์ ลาดักห์
  • ทัวร์อินเดีย : อัมริตสา เลห์ ซานสการ์ นูบราวัลเลย์