เที่ยวตุรกี

เม้าท์เนมรุต Mt. Nemrut

 

เม้าท์เนมรุต Mt. Nemrut

เม้าท์เนมรุตเป็นภูเขาตอนกลางของประเทศตุรกี ดินแดนประวัติศาสตร์บนคาบสมุทรอนาโตเลีย เม้าท์เนมรุตเป็นที่ตั้งสุสานหลวงของอดีตราชณาจักรโบราณคอมมาจีนี่ ราชอาณาจักรที่หลอมรวมวัฒนธรรมโรมันและเปอร์เซียเข้าด้วยกัน ก่อนถูกผนวกควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในที่สุด เม้าท์เนมรุตนอกจากจะเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์อันติโอคัสที่ 1 ยังเป็นดินแดนสำหรับทำพิธีกรรมต่อเหล่าเทพกรีก อาร์เมเนียน และเปอร์เซีย และเป็นแหล่งบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญบนภูเขาเม้าท์เนมรุต สำหรับการมีอยู่จริงของอาณาจักรคอมมาจีนี่ ที่เกิดจากการล้มสลายลงของจักรวรรดิเซลิวสิด

 

Read more

ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน บิน W5(Mahan Air)

 

ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน บิน W5 (Mahan Air)

(เตหะราน-ชิราช-เมืองอิสฟฮาน-คาซาน)

 

ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน

 

เที่ยวชม กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน ที่งดงามไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่น่าตื่นตะลึก ชม พิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยฟู่ฟ่าจนต้องตะลึง มากมายด้วยทองคำ เพชรนิลจินดา

เยือน อดีตนครโบราณอันเก่าแก่ ที่ทำให้ท่านต้องจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

 

  • ทัวร์อิหร่าน : พระราชวังโกเลสตาน หรือวังกุหลาบอันเก่าแก่สวยงาม
  • ทัวร์อิหร่าน : สุเหร่าสีชมพู ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีวิจิตรตระการตา
  • ทัวร์อิหร่าน : สะพานคาจู สะพานทอดยาวสัญลักษณ์แห่งเมืองอิศฟาฮาน
  • ทัวร์อิหร่าน : เปอร์ซิโปลิส อดีตอันยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซีย

 

เดินทาง : 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  69,800 บาท

 

Read more