เที่ยวตุรกี

ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน บิน W5(Mahan Air)

ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน บิน W5(Mahan Air)

(เตหะราน-ชิราช-เมืองอิศฟาฮาน-คาชาน)

ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน

เที่ยวชมเมืองเตหะรานที่ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่น่าตื่นตะลึง ชมพิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยฟู่ฟ่าจนต้องตะลึง ทั้งทองคำ เพชรนิลจินดา มากมาย เยือนเมืองเก่าที่ทำให้ท่านต้องจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

  • ทัวร์อิหร่าน : พระราชวังโกเลสตาน หรือวังกุหลาบอันเก่าแก่สวยงาม
  • ทัวร์อิหร่าน : สุเหร่าสีชมพู ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีวิจิตรตระการตา
  • ทัวร์อิหร่าน : สะพานคาจู สะพานทอดยาวสัญลักษณ์แห่งเมืองอิศฟาฮาน
  • ทัวร์อิหร่าน : เปอร์ซิโปลิส อดีตอันยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซีย

เดินทาง :  7 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์เริ่มต้น  69,800 บาท


Read more