เที่ยวนิวซีแลนด์ / ออสเตรเลีย

เที่ยวนิวซีแลนด์ / ออสเตรเลีย

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ 11 วัน

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้ 10 วัน บิน QF

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีอิสระในการท่องเที่ยว
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีเจ้าหน้าที่ขับรถให้
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : พักในวิวสวยๆสไตล์เกสต์เฮ้าส์ แต่วิวเทพมาก
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : เที่ยวหลากหลายทั้งช้อปปิ้ง-เดินเล่น-เจาะลึก
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ได้ทำกิจกรรมไฮไลท์ของนิวซีแลนด์ใต้
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : สัมผัสบรรยากาศป่าเปลี่ยนสีนิวซีแลนด์

เดินทาง : 14-24 เมษายน 2562

ราคาทัวร์  85,500 บาท *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

Read more