เที่ยวอินโดนีเซีย/บาหลี

ทัวร์อินโดนีเซีย : บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม-ภูเขาไฟเมอราปี 7 วัน บิน GA

ทัวร์อินโดนีเซีย : บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม-ภูเขาไฟเมอราปี 7 วัน บิน GA

  บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม
  • นั่ง 4WD  ชมภูเขาไฟโบรโม
  • ชมมหาบุโรพุทโธ มรดกโลกอันยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซีย
  • วิวงามๆที่ยอดเขาพีนาจากัน
  • รถไฟ Executive Class เข้าเมืองโซโล
  • ชมวิวภูเขาไฟเมอราปี
  • เที่ยวเมืองจาการ์ต้า

เดินทาง : 16-22 มิ.ย.2561 / 7-13 ก.ค.2561

ราคาทัวร์  44,900 บาท 

Read more