เที่ยวอินโดนีเซีย/บาหลี

ทัวร์อินโดนีเซีย: ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี 5 วัน บิน FD

ทัวร์อินโดนีเซีย: ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี 5 วัน บิน FD

ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี เกาะโคโมโด-บาหลี

 

  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : ชมมังกรโคโมโด
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : พักบนเรือ 2 คืน
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : พักผ่อนแบบชิล ๆ
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : ชมกระเบนราหู
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตา
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : ดำน้ำตื้นชมประการัง

เดินทาง : 4-8 ก.ย.2562

ราคาทัวร์  เริ่มต้น 57,900 บาท


Read more