Archive for กันยายน 2014

จอร์เจีย : เที่ยวจอร์เจียให้สนุก

จอร์เจีย : เที่ยว จอร์เจีย ให้สนุก

ประเทศ จอร์เจีย เป็นประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และเมื่อรัสเซียได้แตกออกเป็นหลายๆประเทศทั้งในส่วนของ เอเชียกลาง และเอเชียกึ่งยุโรปทางตอนเหนือ  จอร์เจีย ก็ได้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยจะพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวใน จอร์เจีย มากขึ้นตามลำดับ และคนไทยหลายท่านก็เริ่มมองหาที่เที่ยวใหม่ๆ ซึ่ง จอร์เจีย ก็ได้กลายมาเป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวในลิสต์เข้าแล้ว แต่ด้วยความใหม่ของประเทศ จอร์เจีย ในสายตานักท่องเที่ยว ทำให้ผู้คนไม่ค่อยแน่ใจว่า เที่ยว จอร์เจีย อย่างไรดี เที่ยวประเทศ จอร์เจีย อย่างไรให้สนุก เรามีข้อแนะนำเป็นข้อมูลพื้นฐานดังนี้

ในการมาเที่ยว จอร์เจีย สามารถแบ่งช่วงเวลาได้อย่างชัดเจนคือ สองฤดูกาล

จอร์เจีย – ฤดูหนาว : มีกิจกรรมสกีรีสอร์ทบนภูเขา (พฤศจิกายน-มีนาคม)

อุณหภูมิประมาณ 1-8 องศาเซลเซียส หรือ ติดลบอยู่ที่ระดับความสูง และความหนาวเย็นแต่ละปี

จอร์เจีย – ฤดูร้อน : มีดอกไม้ป่าผลิบาน และทุ่งหญ้าสีเขียว (มิถุนายน-กันยายน

อุณหภูมิประมาณ 20-28 องศาเซลเซียส

** จอร์เจีย ช่วงคาบเกี่ยวก่อนเข้าสปริง คือ พฤศภาคม จะเห็นยอดเขาหิมะ และ มีทุ่งหญ้าสีเขียวดูผสมผสานและอากาศเย็นสบาย ในขณะเดียวกันก็มีดอกไม้ป่าบานสะพรั่งมากมายตามพื้นทั่วไปทั้งข้างทางและภายในบริเวณบ้านของผู้คน

**จอร์เจีย ช่วงฤดูใบไม้ร่วง คือ ปลายกันยายน-ปลายตุลาคม เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย และมีสีสันของต้นไม้ที่สวยงาม ไม่หลากสีสันมาก แต่จะมีความโรแมนติคของยอดเขาที่ค่อยๆมีหิมะโปรยปราย

 

Read more

เที่ยวจอร์เจีย : แกรนด์จอร์เจีย 11 วัน บิน TK

 

ทัวร์จอร์เจีย : แกรนด์จอร์เจีย 11 วัน บิน TK

 

แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย

ทัวร์ แกรนด์จอร์เจีย ประเทศที่มีธรรมชาติแบบยุโรปบนแนวเทือกเขาคอเคซัส นับเป็นประเทศที่สวยที่สุดในดินแดนแถบนี้ ผู้คนมีความเป็นยุโรปในตาแขกที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวจอร์เจียน การที่ประเทศจอร์เจียจะถูกปกครองมาแล้วโดยชาติอื่นมาหลายยุคหลายสมัยจึงทำให้ประเทศจอร์เจียเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เส้นทางท่องเที่ยว แกรนด์จอร์เจีย นำท่านเที่ยวไปตั้งแต่ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของประเทศ และไฮไลท์ที่สำคัญคือนำท่านเที่ยวชมเมืองเมสเตียและเมืองอุชกูรี่อันเป็นมรดกโลกที่ทรงเสน่ห์หาชมได้ยาก เป็นเมืองเล็ก  อยู่ท่ามกลางหุบเขาหิมะสวยงามชื่อว่า "ภูมิภาคสเวเนตี้ตอนบน" ที่เป็นเหมือนไข่มุกแห่งคอเคซัสเลยทีเดียว

 

เดินทาง : 2 – 12 มิ.ย. 2563

ราคาทัวร์ 72,500 บาท 


Read more