จิ่วไจ้โกว

การเลือกซื้อทัวร์ จิ่วไจ้โกว

การเลือกซื้อทัวร์ จิ่วไจ้โกว

หลายท่านได้ยินได้ฟังเรื่องสถานที่เที่ยวที่มีน้ำสวยใสดุจดั่งสวรรค์บนดินในมณฑล เสฉวนของประเทศจีน สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า จิ่วไจ้โกว ด้วยภาพความงดงามของทะเลสาบ ทิวเขา สีสันของต้นไม้ใบไม้ที่สวยงามหลากสีของ จิ่วไจ้โกว ทำให้เดือนตุลาคมมีนักท่องเที่ยวนิยมไป จิ่วไจ้โกว กันมาก มากเสียจนเห็นแต่หัวคนมากเสียกว่าท้องน้ำของ จิ่วไจ้โกว

เรื่องการเที่ยว จิ่วใจ้โกว นั้นด้วยว่าปริมาณคนซื้อมากปริมาณคนขาย จิ่วไจ้โกว ก็ย่อมต้องมากตามไปด้วย ดั้งนั้นเรื่องการแข่งขันทัวร์ จิ่วไจ้โกว ด้านราคาย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งราคาถูกแพงนั้นคนซื้อทั่วๆไปก็ไม่อาจรู้ได้ว่าถูกเพราะเค้าขายถูกจริงๆ หรือว่าถูกเพราะซ่อนสิ่งที่จะทำให้เราต้องเซ็งอยู่ในโปรแกรม การเที่ยว จิ่วไจ้โกว เพื่อเพลิดเพลินเลยกลายเป็นทัวร์นรกแสนทรมานไปซะงั้น

Read more

จิ่วไจ้โกว : เจาะลึกจิ่วไจ้โกว-หวงหลง

นักท่องเที่ยวไทยต่างรู้จักเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความงามเป็นที่เลื่องลือของจีนที่ชื่อว่า จิ่วไจ้โกว เป็นอย่างดี เส้นทางสายนี้มักจะเป็นที่นิยมเที่ยวในช่วงปลายปี และหลายบริษัททัวร์ต่างก็ทำโปรแกรมออกมาหลากหลายเส้นทางเพื่อเข้าสู่การท่องเที่ยวจิ่วไจ้โกว จิ่วไจ้โกว นั้นสามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทางแล้วจากอดีตที่ต้องเดินทางเข้าจากเมืองเฉินตูเท่านั้น ปัจจุบันสายการบินมีเพิ่มมากขึ้น สามารถหลีกเลี่ยงสายการบินราคาสูงที่มีเพียงการบินไทยเข้าสู่เฉินตูโดยตรงเท่านั้น กลายเป็นมีสายการบินโลว์คอร์สต่างๆบินสู่เมืองย่อยๆใกล้เคียง เช่น ฉงฉิ่ง ซึ่งสามารถนั่งรถเชื่อมต่อเข้าสู่เฉินตู และนั่งรถต่อไปยัง จิ่วไจ้โกว ได้เพียงระยะสั้นๆ

Read more