นำท่านเที่ยวประเทศปากีสถานบนเส้นทาง คาราโครัมไฮเวย์ ที่เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในโหวตของนักเดินทาง คาราโครัมไฮเวย์ เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของปากีสถานที่ก่อสร้างยาวนานกว่า 13 ปี โดยได้รับความร่วมมือกับจีน เมื่อเที่ยวบนเส้นทาง คาราโครัมไฮเวย์ ท่านจะได้เห็นภูเขาระดับโลกตั้งตระหง่านเต็มตาตลอดสองข้างทาง ได้ยืนชมวิวที่โรงแรมห้องพักโดยมีภาพของภูเขานากาพาบาด ยอดเขาอัลตร้า ยอดเลดี้ฟิงเกอร์มาประชันอวดโฉมให้ท่านได้ตะลึงงัน เชิญท่านลองอ่านโปรแกรมทัวร์ คาราโครัมไฮเวย์ ในแบบต่างๆ หรือเส้นทางอื่นๆใน ปากีสถานที่มีมากมายและหลากหลายของเรา

Scroll to Top