เที่ยวตุรกี เที่ยวเมือง ทรอย (Troy)

เที่ยวตุรกี เที่ยวเมือง ทรอย

ทรอย (Troy)

เมือง ทรอย ดินแดนสงครามอันเลื่องลือที่โฮเมอร์ได้เขียนไว้ในมหากาพย์อีเลีตและโอดิสซี ตำนานมีอยู่ว่า เจ้าชายปารีสแห่งทรอยหลงใหลความงามของพระนางเฮเลนมเหสีแห่งกษัตริย์ปาร์ตา จึงเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อนานับ 10 ปี ลงเอยโดยการที่ ทรอย เป็นฝ่ายพ่ายสงคราม หลายร้อยปีต่อมากวีโฮเมอร์เดินทางมายังสมีร์นา แล้วผูกเรื่องสงครามกรุง ทรอย เข้ากับเรื่องเทพเจ้ากรีกกลายเป็นมหากาพย์อีเลียต แต่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สงครามกรุง ทรอย คือความต้องการเป็นใหญ่เหนือช่องแคบดาร์ดะเนลส์เพราะเป็นชายฝั่งที่มั่งคั่ง กรีกจึงต้องการได้ไว้เป็นเมืองขึ้น แต่ ทรอย เป็นอุปสรรคขวางอยู่สงครามจึงเกิดอย่างเลี่ยงไม่ได้

การขุดค้นซากเมือง ทรอย เริ่มโดยนายไฮน์ริช ชลีมานน์ (Heinrish Schliemann) นักโบราณคดีชาวเยอรมันเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.1870-1890 มีการพบว่า ทรอย แบ่งเป็น 9 ยุค เริ่มตั้งแต่ 3000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงค.ศ.400 สิ่งที่ยังเห็นได้ชัดในปัจจุบันคือซากกำแพงเมืองและม้าไม้เมือง ทรอย จากการขุดค้นของไฮน์ริช ชลีมานน์นี้ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันทราบได้ว่า ทรอย มีจริงในประวัติศาสตร์ และในอดีตนั้น ทรอย เคยมีความรุ่งเรืองมาก ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยของการปกครองของกษัตริย์ใด โดยดูได้จากทรัพย์สมบัติที่ขุดค้นได้ ซึ่งมีทั้ง เครื่องถ้วยชาม หน้ากากทองคำ สร้อยคอและเครื่องประดับทองคำอื่นๆ ซึ่งสมบัติต่างๆที่ขุดค้นได้นั้นได้กระจายไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมายทั้งเยอรมัน และประเทศอื่นๆ สมบัติเมือง ทรอย นั้นมีมูลค่ามหาศาล ซึ่งยังไม่นับรวมถึงสมบัติเมือง ทรอย ที่ชรีมานน์ ได้แอบยักยอกเป็นของตนเองอีกจำนวนมหาศาล

ส่วนสงครามอีกหนึ่งคือสงครามแห่งชานัคคาเล่ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งนั้นทหารกล้าภายใต้การนำของอตาเติร์กตั้งมั่นป้องกันชาวต่างชาติมิให้ผ่าน “จุดห้ามผ่านชานัคคาเล” (Canakkale Unpassable) เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อทหารกล้า 5 แสนนาย ผู้เสียชีวิตที่เกลิโบลู (Gelibolu) จึงมีการสร้างอุทยานแห่งชาติเป็นอนุสรณ์

ทรอย ในอดีตกาลได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองชานัคคาเล่ประมาณ 30 กิโลเมตร ที่พิพิธภัณฑ์เมือง ทรอย โบราณแห่งนี้จะแสดงจุดที่ตั้งเมือง ทรอย โบราณจริงในยุคต่างๆ และจุดต่างๆ อยู่กระจายทั่วไป ซึ่งรวมทั้งซากนครอันยิ่งใหญ่แห่งปรีอัมและเฮกเตอร์ซึ่งหลายท่านคุ้นเคยได้จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่พระเอกแบรดพิทท์ต่อสู้กันกับเฮกเตอร์ที่กำแพงเมืองอันยิ่งใหญ่ เมื่อขุดค้นได้แล้วพบว่ากำแพงเมืองแห่ง ทรอย นี้มีความสูงและกว้างใหญ่และหนามากจึงทำให้เมืองปรีอัมมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ในคราวนั้นกษัตริย์แห่งไมซีเนนามว่า อะกาเมมนอน ได้สั่งให้พลเมืองของกรีกกรีธาทัพไปบุกยึดกรุง ทรอยในสมัยนั้นชื่อว่าอิลลิอุม ที่อยู่ใกล้กับเมืองดาร์ดาเนลเลสอันมั่งคั่ง ซึ่งสงครามแห่ง ทรอย นี้ได้ใช้เวลารบยืดเยื้อถึง 10 ปี (ในสมัยนั้นก็คือเมื่อ 3,200 ร้อยปีก่อน)

ทรอย นั้นไม่ใช่เพียงเมืองโบราณในยุคๆเดียวเท่านั้น หากแต่ได้ผลัดเปลี่ยนการปกครองเป็นช่วงยุคต่างๆ ซึ่งสาเหตุที่ทราบได้เช่นนี้เพราะจากหลักฐานการขุดค้น เมือง ทรอย ได้มีรูปแบบการก่อสร้างในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน โดยทับถมกันเป็นชั้นๆ โดย ทรอย สามารถแบ่งยุคต่างๆออกเป็น 6 ช่วงสมัย ซึ่งสิ่งที่ขุดค้นได้ชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น อาวุธยุทโธปกรณ์และดาบชนิดต่างๆที่ได้จากซีเรียในยุคสำริด หรือภาพวาดปูนเปียกริมน้ำ การขุดค้นพบสมบัติกรุง ทรอย ยุคที่สองที่อยู่บริเวณรอบกำแพงเมืองเก่า และท้ายที่สุดก็ค้นพบแนวกำแพงเมืองทรอยชั้นที่ 6 แห่งปรีอัม

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ ทรอย โบราณนั้น เมื่อเข้าไปถึงแล้วจะเป็นลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อผ่านประตูเข้าไปแล้วสิ่งที่จะเห็นได้โดดเด่นมากเลยก็คือ ม้าไม้โบราณต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นม้าไม้ที่ทางการท่องเที่ยวตุรกี ได้จัดสร้างขึ้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปบนม้าไม้ และเอาหัวลอดออกไปที่หน้าต่างเพื่อถ่ายรูปหรือดูวิวที่กว้างไกลเห็นทะเลที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งกล่าวกันว่าทะเลของ ทรอย นั้นเมื่อก่อนอยู่ใก้ลกว่านี้มาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปทะเลก็ค่อยๆห่างไกลออกไปและกลายเป็นผืนดินมากขึ้นแทน แต่นักท่องเที่ยวอาจมองเห็นได้ไม่ชัดนักเพราะบางวันเมฆหมอกมากก็จะมองไม่เห็นทะเลนี้ จากนั้นจะมีทั้งซากเมืองโบราณ ทรอย ที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งสัดส่วนต่างๆภายในเมืองอย่างเป็นรูปแบบ มีทั้งส่วนที่อยู่อาศัย ส่วนของสถานที่บูชาเทพเจ้า ส่วนของหอประชุมการแสดงต่างๆ และไกลออกไปรอบนอกจะเป็นกำแพงเมืองเก่าในชั้นต่างๆ ซึ่งรวมถึงกแพงแห่งปรีอัมด้วย

ท่านที่จะไปเที่ยว ทรอย ในตุรกีเพื่อชมเมืองโบราณ ทรอย ให้เห็นกับตาท่านเองแล้ว เมื่อท่านได้อ่านหนังสือหรือเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามแห่ง ทรอย แล้วก็จะทำให้มีความสนุกอย่างมาก จะไม่รู้สึกเบื่อเลยเมื่อได้เที่ยวชม ทรอย โบราณที่เหลือแต่ซาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำนานสงคราม ทรอย ที่เป็นนิยายของโฮมเมอร์มีความวิจิตรและสวยงามในแบบของนิยายกรีกที่มีทวยเทพเข้าร่วมด้วย ทำให้เรื่องราวสงคราม ทรอย มีความอัศจรรย์พันลึกอย่างมาก มีเหล่าเทพเข้าช่วยนักรบฝ่ายต่างๆ ตัวละครต่างๆล้วนมีแรงสนับสนุนจากเทพทั้งสิ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีถึงการดำเนินชีวิตที่มีเทพมาเป็นผู้ปกปักษ์รักษา และการสวดมนต์ภาวนาต่อเทพก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ในสมัยนั้นนั่นเอง

 

ทรอย

ทรอย : ม้าไม้ทรอยในแบบฉบับฮอลลีวูดที่สวยเก๋ ดูแล้วเหมือนว่านำไม้มาจากซากเรือแล้วประกอบกันขึ้นมาเป็นม้า ผูกเชือกอย่างดีดูสมจริง เห็นแล้วชาวปริอัมอยากได้เป็นเจ้าของเพื่อถวายแด่ทวยเทพ

ม้าตัวนี้ตั้งอยู่ริมท่าเรือเมืองชานัคเล่ เมืองที่มีท่าเรือข้ามฟากเชื่อมต่อระหว่างฝั่งเหนือและฝั่งใต้ที่สามารถเดินทางจากอิสตันบูลแล้วข้ามทะเลมาร์มะร่ามายังอีกฝั่ง(เมืองชานัคเล่) จากนั้นสามารถเดินทางลัดเลาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญมากมายของตุรกีเพื่อชม ปามุคเล่(ปราสาทปุยฝ้าย) เลี้ยวเข้าไปยังคัมปาโดเกีย หรือเดินทางย้อนกลับมาริมทะเลชมชายหาดสีทองท้องทะเลใสของตุรกี ประเทศนี้เค้าร่ำรวยที่เที่ยวจริงๆ

ทรอย

ทรอย : ซากเมืองโบราณทรอยที่ได้รับการขุดค้นและคืนสภาพให้เห็นโครงสร้างผังเมืองทรอยในสมัยโบราณ
#กรุ๊ปเหมาตุรกี

ทรอย

ทรอย : ม้าไม้จำลองที่สร้างขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองทรอยโบราณ หน้าตาไม่ค่อยสวย ดูแข็งๆ ทื่อๆ แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมด้านในและโผล่หน้าออกมาที่ช่องลมเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้
#กรุ๊ปเหมาตุรกี

หากใครชื่นชอบประวัติศาสตร์โบราณคดี และเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม ทรอย และอยากไปเที่ยวตุรกีเยือนเมืองโบราณ ทรอย เมื่อเลือกซื้อทัวร์ตุรกีก็อย่าลืมพิจารณาโปรแกรมทัวร์ที่มีพิพิธภัณฑ์ ทรอย โบราณเข้าไปด้วยนะจ๊ะ สอบถามทัวร์ให้ชัดเจนว่าไปที่เมืองทรอยโบราณหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่แวะถ่ายรูปม้าไม้ของฮอลลีวูดก็กล่าวอ้างว่าเป็นการเที่ยวทรอยในโปรแกรมทัวร์แล้ว อันนี้ท่านก็จะไม่ได้เห็นซากเมืองโบราณ ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ และไม่ได้เห็นข้าวของเครื่องใช้ที่ขุดค้นได้ใดๆทั้งสิ้น ก็จะกลายเป็นทริปที่ทำให้ไม่ผิดหวังเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา ไม่คุ้มค่าดังใจหมาย

#ทัวร์ตุรกี #เที่ยวตุรกี #กรุ๊ปเหมาตุรกี #เที่ยวเมืองทรอย #ทรอย

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า