ทัวร์กรีซ : เกาะครีต ดินแดนต้นกำเนิด “อารยธรรมมิโนอัน”

ทัวร์กรีซ

ทัวร์กรีซ : เกาะครีต ดินแดนต้นกำเนิด “อารยธรรมมิโนอัน”

นำท่าน ทัวร์กรีซ บนเกาะครีต หนึ่งในเกาะใหญ่อันดับห้าในทะเลเมดิเตอเรเนียน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกรีซ สัมผัสเรื่องราวอารยธรรมมิโนอันโบราณ ที่เชื่อกันว่าคืออารยธรรมเดียวกันกับอารยธรรมแอตแลนตีสในมหาสมุทรแอตแลนติก ทัวร์กรีซ นำท่านชื่นชมร่องรอยอารยธรรมมิโนอันโบราอันรุ่งโรจน์ที่หลงเหลืออยู่ สำรวจชายหาดสีทองที่สวยงามตัดกับน้ำทะเลอีเจียนและทะเลลิเบียสีฟ้าอมเขียวเทอร์คอยซ์ ทัวร์กรีซ สัมผัสทิวทัศน์ภูเขาที่น่าประทับใจ หุบเขาที่อุดมสมบูรณ์และช่องเขาสูงชัน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันงดงามของเกาะครีต ทัวร์กรีซ กับวัฒนธรรมการกินอันอุดมสมบูรณ์ของเกาะครีตเป็นดั่งจักรวาลเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความงาม ทัวร์กรีซ และสมบัติที่นักท่องเที่ยวอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นพบ!

เกาะครีต (Crete Island)

เกาะครีต (Crete Island) หรือ ครีติ (Kriti) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของกรีซ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลอีเจียน มีชื่อเสียงในด้านสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากมาย ทัวร์กรีซ ซึ่งมีตั้งแต่ที่ราบอันอุดมสมบูรณ์และท้องทะเลที่ใสดุจคริสตัล ไปจนถึงภูเขาสูงชันและดอกไม้ป่าหลากสีสัน

ไม่ว่าจะเป็น ปาล์มบีช ทางตอนใต้ หรือ หาดอิสโตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เกาะครีตเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว  ทัวร์กรีซ ผู้ที่รักการเล่นน้ำด้วยหาดทรายสีทอง ทัวร์กรีซ และการเล่นวินด์เซิร์ฟที่สภาพอากาศไม่รุนแรง เพิ่มเติมประสบการณ์และสนุกไปกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ เช่น การเดินชมสำรวจซากปรักหักพังทางโบราณคดีของพระราชวังโบราณทั้ง 4 แห่งบนเกาะครีต ได้แก่ คนอสซอส, ฟายส์โตส, มาเลีย, และ ซาโกรส หรือเดินเล่น ทัวร์กรีซ ไปตามถนนเก่าแก่ในเมืองเก่าชาเนีย และแวะชิมในร้านอาหารกรีก เพื่อรับประทานอาหาร ครีตัน ดาโกส (Cretan dakos) แบบดั้งเดิม

อารยธรรมมิโนอัน (Minoan Civilization)

มิโนอัน เป็นอารยธรรมโบราณตั้งอยู่บนเกาะครีต ในทะเลเมดิเตอเรเนียนตะวันออก เคยเจริญรุ่งเรืองในยุคสำริดตอนกลาง (ประมาณ 2,000 – 1,450 ปี ก่อนคริสตกาล) ทัวร์กรีซ ด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และการเผยแพร่ความคิดผ่านการติดต่อกับวัฒนธรรมอื่นๆ ทั่วทะเลอีเจียน ทัวร์กรีซ ชาวมิโนอันจึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอารยธรรมยุโรปตะวันตก

ด้วยผังพระราชวังที่มีลักษณะคล้ายเขาวงกต ภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส ที่แสดงฉากต่างๆ เช่น รูปการสู้วัวกระทิง ขบวนแห่ เครื่องประดับทองคำชั้นดี แจกันหินอันหรูหรา และเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งด้วยสัตว์ทะเลสีสันสดใส ทัวร์กรีซ ล้วนเป็นลักษณะพิเศษของอารยธรรมมิโนอันบนเกาะครีต ที่นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือ ผู้สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทัวร์กรีซ บนเกาะครีตจะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ และความเชี่ยวชาญในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปแบบเฉพาะ

การค้นพบอารยธรรมมิโนอัน (Minoan Civilization discovery)

เซอร์ อาเธอร์ อีแวนส์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษผู้ที่ทำการขุดค้นเมืองคนอสซอส ที่มีอายุระหว่าง ค.ศ. 1900-1905 ก่อนคริสตกาล หลังจากทราบข่าวการพบรูปสลักแมวน้ำหินที่ชาวเกาะครีตสวมใส่ ทัวร์กรีซ เป็นเครื่องรางในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ก่อนคริสตกาล หลังจากการขุดค้นอีแวนส์ ได้ค้นพบซากปรักหักพังอันกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นการยืนยันเรื่องราวโบราณที่เคยมีอยู่ทั้งในวรรณกรรมและตำนาน เกี่ยวกับเรื่องราวอันซับซ้อนของชาวเกาะครีตโบราณ ทัวร์กรีซ โดยอีแวนส์ได้บัญญัติคำว่า “มิโนอัน (Minoan)” ซึ่งเป็นชื่อของ กษัตริย์มิโนส (King Minos) ซึ่งเป็นกษัตริย์ยุคสำริดในตำนาน ที่มีพระราชวังลักษณะคล้ายเขาวงกต

ทัวร์กรีซ

ทัวร์กรีซ : ตัวอย่างเมืองโบราณอารยธรรมมิโนอัน

การแบ่งยุคของอารยธรรมและพระราชวังของมิโนอัน

ที่เขาเชื่อว่า มิโนอัน เป็นอารยธรรมที่เกิดขึ้น เติบโต และล่มสลายไปเองบนเกาะครีต ทัวร์กรีซ  จึงแบ่งยุคสำริดของเกาะออกเป็นสามช่วง โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่แตกต่างกัน ได้แก่

 • ยุคสำริดตอนต้น หรือ ช่วงต้นอารยธรรมมิโนอัน ระหว่าง 3,000 – 2,100 ปีก่อนคริสตกาล
 • ยุคสำริดตอนกลาง หรือ ช่วงกลางอารยธรรมมิโนอัน ระหว่าง 2,100 – 1,600 ปีก่อนคริสตกาล
 • ยุคสำริดตอนปลาย หรือ ช่วงปลายอารยธรรมมิโนอัน ระหว่าง 1,600 – 1,100 ปีก่อนคริสตกาล

ต่อมาได้มีการใช้เทคนิคการหาคู่ของเรดิโอคาร์บอนและวงปีของต้นไม้เพิ่มเติม ทัวร์กรีซ ทำให้ยุคสำริดตอนต้นเริ่มต้นที่ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล และยุคสำริดตอนปลายเริ่มต้นที่ 1,700 ปีก่อนคริสตกาล

ในขณะที่พระราชวังมิโนอัน ถูกแยกยุคตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ พระราชวังหลัก โดยแบ่งเป็นสี่ช่วง ได้แก่

 • ยุคก่อนพระราชวัง (Pre-Palatial) ระหว่าง 3,000 – 2,000/ 1,900 ปีก่อนคริสตกาล
 • ยุคพระราชวังตอนต้น (Proto-Palatial) ระหว่าง 2,000/1,900 – 1,700 ปีก่อนคริสตกาล
 • ยุคพระราชวังใหม่ (Neo-Palatial) ระหว่าง 1,700 – 1,470/ 1,450 ปีก่อนคริสตกาล
 • ยุคหลังพระราชวัง (Post-Palatial) ระหว่าง 1,470/1,450 – 1,100 ปีก่อนคริสตกาล

อย่างไรก็ตามแผนและแนวคิดการแบ่งยุคของอารยธรรมและพระราชวังหลักของมิโนอัน ทัวร์กรีซ ถูกโต้แย้งและท้าทายโดยความคิดที่แตกต่างของนักโบราณคดีรุ่นใหม่และแนวทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาสมัยใหม่ ที่ชอบแนวคิดการพัฒนาวัฒนธรรมแบบหลายแนวบนเกาะครีตมากกว่า ทัวร์กรีซ โดยมีสถานการณ์ที่ซับซ้อนอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวพันกับขัดแย้งและความไม่เท่าเทียมระหว่างการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งให้ความสำคัญกับความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด

การตั้งถิ่นฐานและพระราชวังมิโนอัน (Minoan Palace Settlements)

ชุมชนตั้งถิ่นฐาน สุสาน และหลุมศพของชาวมิโนอัน สามารถพบได้ทั่วไปบนเกาะครีต แต่พระราชวังหลักมีเพียงสี่แห่ง ได้แก่

 • พระราชวังคนอสซอส (Knossos Palace)
 • พระราชวังฟายส์โตส (Phaistos Palace)
 • พระราชวังมาเลีย (Malia Palace)
 • พระราชวังซาโกรส (Zakros Palace)
ทัวร์กรีซ

ทัวร์กรีซ : Knossos Palace

ทัวร์กรีซ

ทัวร์กรีซ : Knossos Palace

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า