ทัวร์จอร์เจีย : ชัตติลี่ หมู่บ้านมรดกโลกบนทิวเขาเกรทเตอร์ คอเคซัส

ทัวร์จอร์เจีย
หมู่บ้านชัตติลี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2007 ทัวร์จอร์เจีย ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ในรูปแบบทางสถาปัตยกรรม วัสุด สถานที่ตั้ง และคุณลักษณะที่จำเป็นอื่นๆ สภาพทางกายภาพของอาคารสามารถมีลักษณะที่ดีได้ ทัวร์จอร์เจีย โดยหมู่บ้านชัตติลี่เทียบได้กับแหล่งมรดกโลกอื่นๆ ที่คล้ายกันอย่าง สวาเนติบน (Upper Svaneti) ที่ทั้งสองแหล่งมรดกโลกตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว และมีความโดดเด่นในเอกลักษณ์เฉพาะตัวในภูมิภาค ทัวร์จอร์เจีย เช่นเดียวกับชุมชนที่ห่างไกลในเทือกเขาหิมาลัย แต่มีประเพณีทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปจากเดินอย่างสิ้นเชิง

ทัวร์จอร์เจีย : ชัตติลี่ หมู่บ้านมรดกโลกบนทิวเขาเกรทเตอร์ คอเคซัส

หมู่บ้านชัตติลี่ (Shatili Village)

ชัตติลี่ (Shatili) ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีไปทางเหนือเพียง 140 กม. ทัวร์จอร์เจีย เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 22 คน (จากการสำรวจประชากรในปี 2014) ทัวร์จอร์เจีย ใน หุบเขาลึกอาร์กูนี่ (Arghuni Gorge) ทางตอนเหนือของเทือกเขาเกรท คอเคซัส ใกล้ชายแดนเชชเนียของรัสเซีย ของจังหวัดเคฟซูเรติ (Khevsureti) ทัวร์จอร์เจีย หนึ่งในจังหวัดเก่าแก่ของจอร์เจีย ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค มัทสเฆต้า-มัตเตียเนติ (Mtskheta-Mtianeti) ทัวร์จอร์เจีย อดีตเคยเป็นป้อมปราการสำคัญยุคกลางบริเวณชายแดนเชเชนยาและจอร์เจียในภูมิภาคเคฟซูเรติ

หมู่บ้านแห่งนี้เป็นกลุ่มอาคารโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทัวร์จอร์เจีย ซึ่งประกอบไปด้วยป้อมปราการสมัยใหม่ยุคกลางตอนต้น ที่มีที่พักอาศัยสร้างด้วยหินและปูน หมู่บ้านชัตติลี่เป็นทั้งป้อมปราการที่คอยป้องกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทัวร์จอร์เจีย และเป็นชุมชมที่พักอาศัยบริเวณชายขอบของราชอาณาจักรกาเฆติ (Kingdom of Kakheti)

โดยป้อมปราการประกอบด้วย โครงสร้างขั้นบันไดทที่โดดเด่นด้วยบ้านเรือนหลังคาเรียบ ทัวร์จอร์เจีย และหอคอยประมาณ 60 หลัง ซึ่งรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างป้อมปราการหลังเดี่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ทัวร์จอร์เจีย คำนึงถึงการเลือกทำเลที่ตั้ง การพัฒนาที่ดินที่มีความสูงต่ำที่ซับซ้อน มีการถือครองที่ดินอย่างสมเหตุสมผล ทัวร์จอร์เจีย มีฟังก์ชั่นการใช้งานอาคารที่หลากหลาย มีการแบ่งโซนอาคารแนวตั้ง และวางแนวอาคารที่เหมาะสมที่สุด ทัวร์จอร์เจีย ซึ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษระหว่างโครงสร้างชุมชนกับอนุสรณ์สถาน ทัวร์จอร์เจีย ทั้งหอคอย อาคารที่พักอาศัย ชาเปล (โรงสวด) และ พื้นที่เกษตร

อุทยานแห่งชาติปชาฟ-เฆฟซูเรติ (Pshav-Khevsureti National Park)

หุบเขาอาร์กูนี่ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและซากป้อมปราการมรดกโลกแห่งชัตติลี่ ทัวร์จอร์เจีย ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติปชาฟ-เฆฟซูเรติ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลดูเชติ หนึ่งในพื้นที่ๆ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย โดยอุทยานแห่งชาติปชาฟ-เคฟซูเรติ มีความงดงามและสภาพแวดล้อมเฉพาะตัว ทัวร์จอร์เจีย ตลอดจนเป็นทำเลที่ตั้งที่สร้างความประทับใจ ให้กับผู้มาเยือน ทัวร์จอร์เจีย ในอีกมุมหนึ่งที่งดงามของจอร์เจียแห่งนี้ ปชาฟ-เฆฟซูเรติเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดของจอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย มีสถานที่ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นอันโอชะ และค้างคืนในหมู่บ้านป้อมปราการด้วยบรรยากาศสบายๆ หรือ ตั้งแคมป์ไฟริมฝั่งแม่น้ำอาร์กูนี่ ทัวร์จอร์เจีย ภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวล้านดวงอันน่าทึ่ง

ทัวร์จอร์เจีย

ภายในอุทยานแห่งชาติปชาฟ-เฆฟซูเรติ แม่น้ำหลายสายที่ไหลผ่าน เช่น แม่น้ำอาซา อาร์กูนี่ อันดากิซสกาลี่ และหุบเขาลึกปชาวี่-อรักวี่ ทัวร์จอร์เจีย ซึ่งอุทยานแห่งชาติปชาฟ-เฆฟซูเรติ ยังโดดเด่นด้วยภูมิประเทศที่น่าสนใจ ที่มีการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง ทัวร์จอร์เจีย เช่น หินรอชกิ (Roshki Rocks) ทะเลสาบทานี่ (Tanie Lake) รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมยุคกลาง ทัวร์จอร์เจีย เช่น หมู่บ้านชัตติลี่ มุตโซ อาร์โดติ ฆาฆาโบ และอื่นๆ เป็นต้น

ภายในอุทยานแห่งชาติปชาฟ-เฆฟซูเรติ มีกิจกรรมมากมายให้ร่วม ทัวร์จอร์เจีย เช่น การเดินป่าปีนเขา การนั่งจี๊ปทัวร์ การขี่ม้า ชมธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ทัวร์จอร์เจีย รวมถึงกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน

การเข้าถึงหมู่บ้านชัตติลี่

การเดินทางไปยังหมู่บ้านชัตติลี่ ทัวร์จอร์เจีย เพื่อสัมผัสธรรมชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ยาวนาน ตั้งแต่การเป็นชุมชนป้อมปราการในยุคกลาง สามารถทำได้สองเส้นทางหลัก ทัวร์จอร์เจีย โดยเส้นทางแรก จากนั่งรถยนต์บนถนนราดยางสองเลนตรงจากกรุงทบิลิซี่ จนถึง หมู่บ้านรอชก้า (Roshka) ระยะทางประมาณ 105 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

จากหมู่บ้านรอชก้า ทัวร์จอร์เจีย เริ่มต้นเดินทางต่อไปบนถนนลูกรังเล็กๆ แคบๆ ลัดเลาะไปตามช่องเขาแล้วค่อยไต่ขึ้นยอดเขา ผ่าน ดาตวิสยวารี่ พาส (Datvisjvari Pass) ที่สูง 2,689 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทัวร์จอร์เจีย ผ่านซากหอสังเกตการณ์เลไบสการี่ จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ชุมชนปราสาทยุคกลาง ทัวร์จอร์เจีย ผ่านซากป้อมคิสตานี่ (Kistani Fortress) ที่ตั้งอยู่บนสันเขาเตี้ยๆ ทางซ้ายมือ และลัดเลาะไปบนถนนลูกรังท่ามกลางหุบเขาสูงอีก 13.5 กม. จนถึงหมู่บ้านชัตติลี่

ขณะเส้นทางที่ 2 เดินป่าชมธรรมชาติผ่านเส้นทางเชาฆี พาส (Chaukhi Pass Trail) ทัวร์จอร์เจีย จากหมู่บ้านจูทา (Juta) ข้ามลำธารและภูเขาสูง ระหว่าง 1,985-3,340 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทัวร์จอร์เจีย จนถึงหมู่บ้านรอชก้า แล้วพักค้างแรม จากนั้นเดินทางต่อโดยรถยนต์ ทัวร์จอร์เจีย จนถึงหมู่บ้านชัตติลี่ในวันถัดไป (ระหว่างเดือนกรกฎาคน-กันยายน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด)

ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย : เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ ที่เป็นถนนลูกรังแคบๆ พอสวนทางกันได้

ทัวร์จอร์เจีย : เส้นทางผ่านภูเขาห่างไกลที่ต้องใช้รถที่มีสมรรถนะที่เหมาะสม

ดาตวิสยวารี่ พาส (Datvisjvari Pass)

ดาตวิสยวารี่ พาส ตั้งอยู่บนไหล่เขาสูง 2,689 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทัวร์จอร์เจีย ในเทือกเขาเกรทเตอร์ คอเคซัส ของภูมิภาคมัตสเฆต้า-มัตเตียเนติ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่หมู่บ้านประวัติศาสตร์ยุคกลาง ทัวร์จอร์เจีย ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชัตติลี่ หมู่บ้านมุตโซ และหมู่บ้านอาร์โดติ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือธารน้ำอันดากิ ทัวร์จอร์เจีย ซึ่งห่างจากหมู่บ้านชัตติลี่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 16 กม.

ดาตวิสยวารี่ พาส เป็นถนนที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 เป็นถนนที่คดเคี้ยวไต่ขึ้นสู่ยอดเขา ทัวร์จอร์เจีย ใช้เพื่อการขนส่งข้ามจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของภูเขา เป็นถนนที่ควรใช้รถ 4×4 ในการเดินทาง ซึ่งมีทั้งกรวด หินที่แหลมคม และสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ทัวร์จอร์เจีย เส้นทางที่ค่อนข้างชันและมีทางลงที่อันตราย มีโค้งหักศอกจำนวนมาก ไม่เหมาะสำหรับคนที่กลัวความสูง ใจไม่สู้ และเตรียมตัวมาไม่ดี และไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ชัตติลี่และหมู่บ้านอื่นๆ ทัวร์จอร์เจีย ในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งมีหิมะขวางกัน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในเดือนพฤษภาค และมิถุนายน แต่ก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยเช่นกัน

ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย : กิจกรรมเทรคกิ้งเป็นที่นิยมมากในจอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย : เทรคกิ้งจอร์เจียช่วงซัมเมอร์จะได้เห็นดอกไม้ป่าขึ้นเต็มภูเขา

ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย : เที่ยวธรรมชาติจอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย : คำกล่าวขานเรื่องธรรมชาติแสนสวยและยังสดดิบของจอร์เจีย ไม่เกินจริงเลยแม่แต่น้อย

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า