ทัวร์ซีอาน : พระราชวังแห่งองค์เทพแห่งสรรพสิ่ง ที่ประทับขององค์จักรพรรดินีหนึ่งเดียวของจีน

ทัวร์ซีอาน : พระราชวังแห่งองค์เทพแห่งสรรพสิ่ง ที่ประทับขององค์จักรพรรดินีหนึ่งเดียวของจีน

พระราชวังแห่งองค์เทพแห่งสรรพสิ่ง

“พระราชวังแห่งองค์เทพแห่งสรรพสิ่ง”เป็นพระราชวังของจักรพรรดินีองค์แรกและหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีน เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้ สร้างโดยจักรดินีอู่เจ๋อเทียน หรือ ที่คนไทยรู้จักในนาม “พระนางบูเช็คเทียน” ที่ทรงปกครองราชวงศ์อู่โจวในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 624-705 ในเมืองลั่วหยาง เป็นหนึ่งในสี่เมืองหลวงโบราณของจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุด และยังเป็นพยานถึงเรื่องอื้อฉาวของราชวงศ์ด้วย โดย ถูกเผาทำลายโดยเด็กเลี้ยง (ในฐานะของเล่น) ของจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนในอีก 7 ปีต่อมา

อุทยานมรดกแห่งชาตินครลั่วหยางแห่งราชวงศ์สุ่ยและถัง (Sui and Tang Luoyang City National Heritage Park)

แม้ว่าราชวงศ์สุย (ระหว่างปี ค.ศ. 581-618) จะก่อตั้งโดยจักรพรรดิสุยเหวินตี้ ที่นครต้าซิง (ฉางอันหรือซีอานในปัจจุบัน) ก็ตาม แต่ก็ได้มีการย้ายเมืองหลวงมายังเมืองตงตูหรือลั่วหยาง เมื่อปี ค.ศ. 604 ในรัชสมัยจักรพรรดิสุยหยางตี้ ผู้ปกครององค์ที่ 2 แม้พระองค์จะสร้างผลงานมากมาย เช่น การสร้างคลองสัญจรหลวงจากปักกิ่งมายังลั่วหยางและเชื่อมไปยังเมืองหางโจว หรือโครงการบูรณะกำแพงเมืองจีน เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้คนล้มตายไปราว 6 ล้านคน รวมถึงการทำสงครามขยายดินแดนไปยังอาณาจักรจามปา ซึ่งตั้งอยู่ในเวียดนามกลางและใต้ แต่ทหารหลายพันนายต้องตายในระหว่างเดินทัพ และส่งทหารไปตีอาณาจักรโคกูรยอในเกาหลีแต่ก็พ่ายแพ้ยับเยิน เงินในท้องพระคลังแทบไม่เหลือ รวมถึงขูดรีดภาษีประชาชน เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในการทำสงคราม ทำให้เหล่านักประวัติศาสตร์หลายยุคสมัย ถือว่าพระองค์เป็นทรราชย์ที่เลวร้ายที่สุดของหน้าประวัติศาสตร์จีน และล้มสลายลงในรัชสมัยของจักรพรรดิสุยกงตี้ ผู้ปกครององค์ที่สามที่มีพระชนมายุเพียง 13-14 ปี ซึ่งเป็นหุ่นเชิดของนายพลหลี่ หยวน ครองพระราชบัลลังก์ได้เพียง 6 เดือน ก่อนจะถูกนายพลหลี่ หยวนยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จและเปลี่ยนเป็นราชวงศ์ถัง โดยมีพระนามว่าจักรพรรดิถังเกาจู

ราชวงศ์ถัง (ปกครองระหว่างปี ค.ศ. 618-907) ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็น “จุดสูงสุดของอารยธรรมจีนและเป็นยุคทองของพหุวัฒนธรรมของจีน” ที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามายังประเทศจีน ราชวงศ์ถังก่อตั้งในปี ค.ศ.618 โดยจักรพรรดถังเกาจู และเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของจักรพรรดิถังไท่จง ผู้ปกครององค์ที่สองของราชวงศ์ ผู้ที่ทำให้อาณาจักรต้าถังกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจและเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก

การย้ายเมืองหลวงจากนครฉางอันมายังนครลั่วหยางอีกครั้ง เกิดขึ้นในปลายรัชสมัยของจักรพรรดิเกาจงกับจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียน ต่อมาจักพรรดินีอู่ เจ๋อเทียน ได้สถาปนาราชวงศ์อู่โจวขึ้นที่นครลั่วหยาง โดยมีชื่อว่า “เสิ่นตู้” มีความหมายว่า “เมืองหลวงของพระเจ้า ในรัชสมัยของพระองค์ (ปกครองระหว่างปีค.ศ. 690-705) ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ “อุทยานมรดกแห่งชาตินครลั่วหยางแห่งราชวงศ์สุ่ยและถัง”

ประจักษ์พยานความยิ่งใหญ่และมั่งคั่งในรัชสมัยของจักรพรรดินีอู่ เจ๋อเทียน

จักรพรรดินีอู่ เจ๋อเทียน ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ 2 แห่งภายในพระราชวังของพระองค์ คือ หอสวรรค์ หรือ หอเทียนถัง และ พระราชวังแห่งองค์เทพแห่งสรรพสิ่ง หรือ หอหมิงถัง (Ming Tang Hall) ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่งในเขตนครลั่วหยาง ทั้งสองอาคารถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งในรัชสมัยของจักรพรรดินีอู่ เจ๋อเทียน โดยหอทั้งสองแห่งถูกไฟเผาทำลายลงโดยเด็กเลี้ยงของพระองค์ ที่ริษยาในความสำคัญที่จักรพรรดินีอู่ เจ๋อเทียนให้ไม่เท่ากัน ซึ่งพระองค์ให้ความสำคัญกับความสามารถ ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อพระองค์

หอเทียนถัง (Tian Tang Hall)

ตั้งอยู่บนซากเมืองเก่าลั่วหยางของราชวงศ์สุ่ยและถัง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักและแกนกลางของเมืองลั่วหยาง ของเดิมสร้างขึ้นในปีค.ศ. 689 ปัจจุบันเป็นอาคารจำลองสูง 7 ชั้น สูง 93 เมตร สถาปัตยกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถัง ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และอลังการในยุคสมัยนั้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหอหมิงถัง สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของจักรพรรดินี่อู่ เจ๋อเทียน ถวายแด่พระพุทธเจ้า สื่อสารกับเทพเจ้า และสัมผัสถึงฤดูทั้งสี่ ภายในหอเทียนถังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวนมาก สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์

ต้นแบบพระราชวังในภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์เรื่องดัง

หอเทียนถังยังเป็นต้นแบบพระราชวังของจักรพรรดินีอู่ เจ๋อเทียน ในเรื่อง นักสืบตี้กับความลึกลับของเปลวไฟปีศาจ (Detective Dee: the Mystery of the Phantom Flame) หรือในชื่อภาษาไทยว่า “เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ” เป็นภาพยนตร์แนวอิงประวัติศาสตร์ นำแสดงโดย หลิวเจียหลิง (จักรพรรดินีอู่ เจ๋อเทียน) และหลิว เต๋อหัว (นักสืบตี้เหรินเจี๋ย) ออกฉายในไทยและฮ่องกง 30 กันยายน 2010 และออกฉายมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก กวาดรายได้ในจีนกว่า 51 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ

หอหมิงถัง (Ming Tang Hall)

aสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 688 เป็นอาคารสามชั้น บนฐานแปดเหลี่ยม สูง 86.6 เมตร กว้าง 91.4 เมตร ถูกเรียกว่า “ว่านเซียง เซิงกง” หรือ พระราชวังแห่งองค์เทพแห่งสรรพสิ่ง ครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร ทำให้พระราชวังแห่งนี้มีโครงสร้างเป็นไม้ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น และเป็นพระราชวังที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์จีน และเป็นจุดสูงสุดของสถาปัตยกรรมจีน

หอหมิงถัง สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะกับเหล่าขุนนางและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงใช้เป็นที่ประชุม อภิปราย พิจารณตัดสินเรื่องต่างๆ และประกาศหลักปฏิบัติทางการเมือง ภายในหอหมิงถังมีโถงขนาดมหึมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบัลลังก์ปิดทองอันเก่าแก่ขององค์จักรพรรดิ นอกจากจะเป็นที่ว่าราชการ ที่ประชุมแล้ว ยังเป็นเวทีระบำหน้าท้องที่มีการจัดแสดงต่อองค์จักรพรรดิทุกวัน และชั้นบนของหอสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของพื้นที่ได้

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า