ทัวร์พม่าตอนบน : มัณฑะเลย์-มินกุน-สกาย-โมนยวา-พินอูลวิน-สีป้อ 6 วัน บิน PG

ทัวร์พม่าตอนบน ทัวร์พม่าตอนบน

 

 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ปรนเปรอด้วยกุ้งเผาแสนอร่อย
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ไหว้ขอพรเทพพญาดาทั้งหลาย
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : หยุดเวลาไว้ที่เมืองสี่ป้อ
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ย้อนอดีตเรื่องราว "สิ้นแสงฉาน"
 • ทัวร์พม่าตอนบน : สัมผัสเมืองตากอากาศของพม่า
 • ทัวร์พม่าตอนบน : วัดโพธิ์ตาต่องพระยืนสูงอันดับสามของโลก
 • ทัวร์พม่าตอนบน : เจดีย์สัมพุทเธวัดที่มีประพทธรูปกว่าห้าแสนองค์
 • ทัวร์พม่าตอนบน : เดินเล่นชมวิวที่สะพานไม้อูเบ็ง
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : นั่งรถม้าดื่มด่ำบรรยากาศเมืองพินอูลวิน
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : นั่งรถไฟข้ามสะพานก๊อกเต๊ก สะพานรถไฟที่สูงเป็นอันดับสองของโลก

 

เดินทาง :  7-12 ธันวาคม 2565
ราคาทัวร์   33,500 บาท *กรุณาอัพเดทราคาอีกครั้ง*

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์พม่าตอนบน

วันแรก      ทัวร์พม่าตอนบน       กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์

วันที่สอง    ทัวร์พม่าตอนบน       มัณฑะเลย์-มินกุน-สกาย-โมนยวา    

วันที่สาม    ทัวร์พม่าตอนบน       โมนยวา-พินอูลวิน    

วันที่สี่        ทัวร์พม่าตอนบน       พินอูลวิน-สีป้อ 

วันที่ห้า      ทัวร์พม่าตอนบน       สีป้อ-พินอูลวิน-มัณฑะเลย์

วันที่หก     ทัวร์พม่าตอนบน        มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่าตอนบน 

7-12 ธันวาคม 2565

ราคาทัวร์  33,500 บาท    *กรุณาอัพเดทราคาอีกครั้ง*

 

 

ทัวร์พม่าตอนบน ทัวร์พม่าตอนบน
ทัวร์พม่าตอนบน : มัณฑะเลย์-พระมหามัยมุนี ทัวร์พม่าตอนบน : มัณฑะเลย์-วัดมหามัยมุนี
ทัวร์พม่าตอนบน ทัวร์พม่าตอนบน
ทัวร์พม่าตอนบน : มัณฑะเลย์-วัดกุสินารา ทัวร์พม่าตอนบน : มินกุน-เจดีย์ชินพิวเม
ทัวร์พม่าตอนบน ทัวร์พม่าตอนบน
ทัวร์พม่าตอนบน : โมนยวา-วัดโพธิ์ตาต่อง ทัวร์พม่าตอนบน : อังวะ-วัดมหาอ่องเหม่

 


เพิ่มเราเป็นเพื่อน เพื่อ Update ข่าวสารและโปรโมชั่น
แชร์โพสต์นี้
Scroll to Top