ทัวร์อุซเบกิสถาน : 4 นครโบราณแห่งเอเชียกลาง บนเส้นทางสายไหมโบราณ ทาชเค้นท์

ทาชเค้นท์เป็นเมืองที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้รวบรวมความสง่างามสมัยใหม่ของเมืองหลวงอื่น ๆ มากมายของโลก ทัวร์อุซเบกิสถาน ในขณะเดียวกันทาชเคนต์ก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ผสมผสานอาคารยุคกลางที่ดูเหมือนมาจากหน้านิทานตะวันออกโบราณอย่างมีรสนิยม ทัวร์อุซเบกิสถาน เข้ากับสถาปัตยกรรมยุโรปที่หรูหราตั้งแต่สมัยผู้ว่าการแห่งเตอเกสถาน รูปลักษณ์สิ่งก่อสร้างคอนกรีตในทาชเค้นท์ ทัวร์อุซเบกิสถาน ที่ถอดแบบอย่างเป็นรูปธรรมจากยุคโซเวียต และสุดท้ายก็สร้างอาคารพาณิชย์สูงระฟ้าที่เปล่งประกาย ของวัสดุแก้วและคอนกรีตที่เป็นตัวแทนของยุคใหม่ของอุซเบกิสถานที่เป็นอิสระ

ทัวร์อุซเบกิสถาน : 4 นครโบราณแห่งเอเชียกลาง บนเส้นทางสายไหมโบราณ ทาชเค้นท์

ทาชเค้นท์ : หนึ่งในเมืองโบราณที่ยังมีชีวิตในดินแดนเอเชียกลาง

ทาชเค้นท์เป็นทั้งเมืองหลวงปัจจุบัน เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอุซเบกิสถาน ทัวร์อุซเบกิสถาน และเป็นหนึ่งเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดบนเส้นทางสายไหมอันยิ่งใหญ่ระหว่างจีนและยุโรป การอ้างอิงแรกสุดเกี่ยวกับทาชเค้นท์กล่าวว่า ทาชเค้นท์เป็นชุมชนเมืองที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล ทัวร์อุซเบกิสถาน ในพงศาวดารจีนที่เรียกเมืองนี้ว่า เยว่หนี่ (Yueni) หรือ สือ (Shi) และในบันทึกของกษัตริย์ชัมปูร์แห่งเปอร์เซีย ก็ปรากฏคำว่า จัจ (Chach) และในแหล่งข้อมูลอื่นในภาษาอาหรับ ทัวร์อุซเบกิสถาน ก็ปรากฏคำว่า ชอช (Shash) ในขณะที่ ทาชเค้นท์ปรากฏครั้งแรกในเอกสารตุรกีในช่วงศตวรรษที่ 9-12

ตั้งแต่สมัยโบราณด้วย ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทัวร์อุซเบกิสถาน ทำให้ทาชเคนต์เป็นหนึ่งในเมืองการค้าหลักบนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 14-15 เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิติมูริด และในศตวรรษที่ 16 อยู่ภายใต้การควบคุมของราชวงศ์ชีบานิดส์ของชาวเตอร์โก-มองโกล ในปี ค.ศ. 1865 ทัวร์อุซเบกิสถาน หลังจากการพิชิตของมิคาอิล เชอร์เนียเยฟ ผู้นำทางทหารของรัสเซีย เมืองนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิรัสเซีย และมีการสถาปนารัฐบาลรัสเซียขึ้นที่นั่น โดยในปี ค.ศ. 1918 ทาชเคนต์ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตปกครองตนองเตอร์กิสถาน ทัวร์อุซเบกิสถาน และกลายมาเป็นเมืองหลวงของอดีตสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก ในปี ค.ศ. 1930 ซึ่งการขยายตัวค่อนข้างเร็ว

ต่อมาในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1966 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทำลายล้างเมืองทั้งเมือง ทำให้กรุงทาชเค้นท์ถูกลบออกจากแผนที่ ทัวร์อุซเบกิสถาน และหลังจากภัยพิบัติดังกล่าวผ่านไป ได้มีการเปิดตัวแผนฟื้นฟูขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1960 จนถึง 1970 ซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยวของสหภาพโซเวียต ในการฟื้นฟูเมืองหลวงของชาวอุซเบก ทัวร์อุซเบกิสถาน ต่อมาได้รับการสถานะเป็นหนึ่งในนครโซเวียตตัวแบบ และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสี่ของสหภาพโซเวียตในเวลานั้น เป็นรองเพียงมอสโคว์ เลนินกราด และเคียฟ

ปัจจุบันทาชเค้นท์เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ในดินแดนเอเชียกลางที่ ทัวร์อุซเบกิสถาน สมควรรู้จัก สัมผัสผู้คนที่อบอุ่น ร้านอาหารอร่อย อนุสรณ์สถานและอนุสาวรีย์ที่น่าสนใจ และอาคารประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม คุ้มค่าแก่การท่องเที่ยวและมีประสบการณ์สักสองสามวัน

สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในทาชเค้นท์

สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของทาชเคนต์กระจุกตัวอยู่ในเมืองเก่า ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ย่านที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ในมหานครที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จิตวิญญาณของทาชเคนท์ในสมัยโบราณยังดำรงอยู่ในพื้นที่นี้ ทัวร์อุซเบกิสถาน ในลานกว้างอันอบอุ่นสบายของมหาฮัลลาห์ผู้ใจดี, ชอร์ซู บาซาร์ ตลาดที่คึกคัก และโดมสีน้ำเงินของกลุ่มอาคารฮัสท์ อิหม่าม (Hast-Imam Ensemble) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีช่างฝีมือ ร้านน้ำชา และร้านเบเกอรี่ ให้ได้ตื่นตาและเพลิดเพลิน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัฐอุซเบกิสถาน (State Museum of History of Uzbekistan)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัฐอุซเบกิสถาน เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลาง ทัวร์อุซเบกิสถาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 136 ปีที่แล้ว พิพิธภัณฑ์มีรายการจัดแสดงมากกว่า 250,000 รายการ รวมถึงวัตถุทางโบราณคดีมากกว่า 60,000 รายการ เหรียญมากกว่า 80,000 รายการ และวัตถุโบราณทางชาติพันธุ์ 16,000 รายการ ที่สะท้อนประวัติศาสตร์อุซเบกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ทัวร์อุซเบกิสถาน ชั้นแรก เป็นห้องแสดงนิทรรศการสมัยใหม่ในหัวข้อต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นระยะๆ ชั้นสองบอกเล่าประวัติศาสตร์ของอุซเบกิสถานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคติมูริด ซึ่งผู้เยี่ยมชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ กระจก เครื่องประดับ และของใช้ในครัวเรือนชิ้นแรกๆ ที่มีอายุย้อนกลับไปกว่า 1,000 ปี รวมถึงสิ่งที่แสดงถึงยุคยุคกลางในเอเชียกลาง ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ บทกวี และการค้าในขณะนั้น

การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ ซากมนุษย์ดึกดำบรรพ์ อายุราว 1.5 ล้านปีก่อนคริสตกาล จากถ้ำเซล-อังกูร์ ประติมากรรมหินงูสองตัวที่อายุราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล ทัวร์อุซเบกิสถาน พบในอาณาเขตของหุบเขาเฟอร์กาน่า Fergana การตกแต่งพระราชวังของผู้ว่าราชการบุคาร่าในศตวรรษที่ 6-8 ชิ้นส่วนของจิตรกรรมฝาผนังสมัยศตวรรษที่ 7 – 8 ที่พบในแหล่งโบราณคดีอะโฟรเซียบ เสาไม้แกะสลักในศตวรรษที่ 10 จากหมู่บ้านโอบูรดัน

การแสดงพิเศษเกี่ยวกับ ประติมากรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทัวร์อุซเบกิสถาน สมัยพุทธศาสนารุ่งเรืองในอุซเบกิสถาน เช่น พระพุทธต้นแบบไตรรัตน์ อายุราวศตวรรษที่ 1-4 ก่อนคริสตกาล เป็นพระรัตนตรัยที่ขุดพบองค์แรกของโลก เป็นพระพุทธรูปสลักหินปางประทับนั่งบนบัลลังก์ ระหว่างซุ้มโค้งหัวเสาแบบคอรินเทียน พร้อมด้วยสาวก 2 รูป ยืนหลังพระเพลาขนาบซ้ายขวา ก้มน้อมศรีษะคำนับ พนมมือสังวรสำรวม ใต้ยอดซุ้มโค้งมี “โพธิ” กิ่ง-ก้าน-ใบเป็นสัญลักษณ์ถึง “โพธิปักขิยธรรม 37” ที่โค้งงอไปข้างหลังพระเศียร เป็นรัศมีของพระพุทธเจ้า ทัวร์อุซเบกิสถาน ขุดพบในวัดพุทธฟายาซ-เทปา ที่เมืองเตอร์เมซ ทางตอนใต้ชายแดนติดกับอัฟกานิสถาน

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์คอลเลกชั่นที่ทรงคุณค่ามากมาย ทัวร์อุซเบกิสถาน รวมถึงเหรียญกษาปณ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 19 ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ของ จักรวรรดิอะแคเมนิด (Achaemenid Empire), อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great), จักรวรรดิเซลิวซิด (Seleucid Empire), กษัตริย์กรีก-แบคเทรียน (Greek-Bactrian kings), จักรวรรดิกุษาณะ (Kushan Empire), โฆเรซึม (Khoresm) ซอคด์ (Sogd) และ จาช (Chach) รวมถึงเหรียญกษาปณ์ของราชวงศ์ยุคกลาง เช่น ราชวงศ์ตาฆิริดส์ (Takhirids), ซามานิดส์ (Samanids), คาราฆานิดส์ (Karakhinids), ชิงกิซิดส์ (Chingizids), ราชตระกูลเจงกิสข่าน (Genghis Khan clan), ติมูริดส์ (Timurids) เป็นต้น  

ชั้นที่สามเป็นตัวแทนของยุคอาณาจักรข่าน 3 รัฐศักดินาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุซเบกิสถาน ทัวร์อุซเบกิสถาน ได้แก่ อาณาจักรข่านแห่งฆีวา (Khanates of Khiva), อาณาจักรเจ้าชายบุคาร่า (Emirate of Bukhara), อาณาจักรข่านแห่งโคคันด์ (Khanates of Kokand)

และชั้นที่สี่นำเสนอประวัติศาสตร์ยุคล่าสุดระหว่างศตวรรษที่ 19-20 ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ตั๋วชมละครฉบับแรก ภาพยนตร์และภาพถ่าย รวมถึงคอลเลกชั่นเหรียญของแชมป์ชาวอุซเบกที่ชนะในแต่ละช่วงเวลาของกีฬาคูราช (Kurash กีฬาพื้นบ้านอุซเบกิสถาน ผสมผสานระหว่างมวยปล้ำกับยูโด ทัวร์อุซเบกิสถาน ปัจจุบันแพร่หลายไปในหลายประเทศ)

โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาช (Kukeldash Madrasah)

หรือ คูเคลดาช มาดราสซ่ะห์ ตั้งอยู่ใกล้กับ ชอร์ซู บาซาร์ เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามโบราณ ทัวร์อุซเบกิสถาน เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองหลวงของอุซเบกิสถาน มาดราสซ่ะห์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เชย์บานิด (Shaybanid dynasty) ในปี ค.ศ. 1570 โดยราชมนตรีเดอรวิช ซึ่งท่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข่านผู้ปกครอง เป็นที่รู้กันดีว่า ชื่อเล่นของเขาคือ “คูเคลดาช” ซึ่งมีความหมายว่า “น้องชายน้ำนมเดียวกับข่าน” ซึ่งหมายถึงมีแม่นมคนเดียวกัน (คล้ายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับสมเด็จพระเพชราชาของไทย) ทัวร์อุซเบกิสถาน ด้วยเหตุนี้ท่านข่านจึงสร้างมาดราสซ่ะห์แห่งนี้ให้ในชื่อ “คูเคลดาช” และได้รับการตกแต่งอย่างอยู่หรูหราและเต็มไปด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้า (สีฟ้าเป็นสีที่หายากและราคาแพงในยุคสมัยนั้น) ซึ่งเทียบได้กับสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดของซามาร์คันด์และบูคาร่า

กลุ่มอาคารฮัสท์ อิหม่าม (Hast-Imam Ensemble)

จัตุรัสฮัสท์ อิหม่าม ที่รู้จักกันดีสำหรับคนท้องถิ่นว่า “ฮัซราติ อิหม่าม (Hazrati Imam)” ทัวร์อุซเบกิสถาน ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของกรุงทาชเค้นท์ ซึ่งติดอับดับสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของทาชเค้นท์ ฮัสท์ อิหม่ามตั้งอยู่ในเมืองเก่า รายล้อมไปด้วยบ้านอิฐโคลน (Adobe brick) ทัวร์อุซเบกิสถาน ที่สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 ได้

กลุ่มอาคารฮัสท์ อิหม่ามปรากฏใกล้หลุมฝังศพของอิหม่ามท่านแรกของเมืองทาชเค้นท์ ทัวร์อุซเบกิสถาน รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการอัลกุรอานและหะดีษ กวี และ อาบู-บักร์ มูฮัมหมัด คัฟฟัล ชาชี (Abu-Bakr Muhammad Kaffal Shashi) นักบุญและช่างฝีมือผู้สร้างฮัซราติ อิหม่าม

ในอาณาบริเวณของฮัสต์ อิหม่ามมีอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมอยู่ไม่กี่แห่ง ทัวร์อุซเบกิสถาน รวมถึง มาดราสซ่าห์แห่งบารัค-ข่าน มัสยิดติลลาชีค สุสานของนักบุญอาบู-บักร์ มูฮัมหมัด คัฟฟัล ชาชี และสถาบันอิสลามแห่งอิหม่ามอัลบุฆอรี ซึ่งเป็นสถาบันบ่มเพาะนักเทศน์ในอนาคต และสำนักงานการบริหารงานทางจิตวิญญาณของชาวมุสลิมแห่งเอเชียกลาง ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกัน ทัวร์อุซเบกิสถาน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดที่เก็บต้นฉบับภาษาตะวันออกมากมาย อัลกุรอานของคาลิฟะฮ์อุธมาน-ออตโตมาน ซึ่งเป็นคัมภีร์อัลกุรอานศักดิ์สิทธิ์ชั้นปฐมภูมิของศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถูกเขียนขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 7 ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งได้รับการรักษาไว้ที่นี่ โดยต้นฉบับของคัมภีร์อัลกุรอานประกอบด้วยแผ่นหนังขนาดใหญ่มาก 353 แผ่นพร้อมข้อความ ที่ถูกเก็บไว้ในพระคลังของคาลิฟะฮ์ (กาหลิบ)

อาคารใหม่สุดของฮัซราติ อิหม่าม ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2007 ทัวร์อุซเบกิสถาน ประกอบไปด้วยมัสยิดและหออะซานสองแห่ง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเอเชียกลางศตวรรษที่ 16 บริเวณทางเข้ามัสยิดจึงตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักที่งดงาม ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนแกะสลักไม้ต่างๆ ของอุซเบกิสถาน

ภูมิทัศน์ของฮัซราติ อิหม่ามได้รับการออกแบบอย่างดี ทัวร์อุซเบกิสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการนำเข้าต้นไม้ พุ่มไม้ และดอกไม้แปลกตาจำนวนมากมายจากต่างประเทศต่างๆ มาปลูกในอาณาบริเวณกลุ่มอาคารแห่งนี้ ทัวร์อุซเบกิสถาน และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง มีนกกระสาแสนสวยที่เดินหากินไปมาอย่างอิสระ

โรงเรียนสอนศาสนา บารัฆ-ข่าน (Barakh-khan Madrasah)

บารัฆ-ข่าน มาดราสซ่ะห์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยซูยูนิดซฮ์-ข่าน พระนัดดาของสุลต่านอูลุฆ-เบ็ก ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นที่ตั้งห้องสมุดที่รวบรวมต้นฉบับภาษาตะวันออกมากมาย และสถานพิเศษสำหรับเก็บรักษาคัมภีร์อัลกุรอานของคาลิฟะฮ์ออสมาน ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทัวร์อุซเบกิสถาน ตำนานเล่าว่าคอลิฟะฮ์อุสมานถูกลอบสังหารขณะที่ท่านกำลังอ่านคัมภีร์เล่มนี้ ทำให้คัมภีร์ที่ทำจากหนังกวางเล่มนี้มีคราบเลือดของท่านเปื้อนติดอยู่ด้วย

คัมภีร์อัลกุรอานของคาลิฟะฮ์ออสมานกลายเป็นโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ ทัวร์อุซเบกิสถาน และครั้งแรกถูกเก็บรักษาไว้ที่ราชสำนักของคอลิฟะฮ์รุ่นต่อๆ มาในเมดินะฮ์ จากนั้นถูกย้ายเก็บรักษาที่ดามัสกัสและแบกแดดตามลำดับ แต่แหล่งข้อมูลอื่นๆ ทัวร์อุซเบกิสถาน กล่าวว่า หลังการยึดครองกรุงแบกแดด โดยกองทัพของข่านฮูลากูแห่งจักรวรรดิมองโลกในปี ค.ศ. 1258 ซึ่งได้ประหารคอลิฟะฮ์ อัล-มุสตาซิมพร้อมด้วยผู้รับใช้จำนวนมาก ซึ่งทำให้คัมภีร์อัลกุรอานมีคราบเลือด

ขณะที่บางแหล่งข้อมูลอ้างว่า คราบเลือดแห้งบนคัมภีร์อัลกุรอานเกิดขึ้นที่เมืองซามาร์คันด์ในศตวรรษที่ 15 ทัวร์อุซเบกิสถาน ประการแรกคัมภีร์อัลกุรอานนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ราชสำนักของมีร์ซา อูลุฆ-เบ็ก พระนัดดาของข่านติมือร์ ซึ่งได้รับพระบัญชาให้สร้างแท่นหินอ่อนขนาดใหญ่เพื่อเก็บรักษาที่อนุสรณ์สุสานบีบิ-ฆานิม ทัวร์อุซเบกิสถาน จากนั้นก็ถูกย้ายไปยังมัสยิดของท่านชีค โฆดจา อัฆราร์ ซึ่งเป็นชาวทาชเค้นท์

หลังซามาร์คันด์ถูกกองทัพจักรวรรดิรัสเซียยึดครองในปี ค.ศ. 1868 ทัวร์อุซเบกิสถาน คัมภีร์อัลกุรอานนี้ถูกย้ายมายังทาชเค้นท์ ด้วยการบริจาคเงิน 100 รูเบิลทองคำ ให้กับผู้ดูแลที่ไม่สบายใจ อีกหนึ่งปีต่อมาก็ได้ถูกย้ายไปเก็บรักษาที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระหว่างนี้มีข้อสงสัยถึงความถูกต้องของคัมภีร์อัลกุรอานฉบับนี้ ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่ง ออสมัน นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้ทำการตรวจสอบและพบว่า คัมภีร์อัลกุรอานฉบับนี้เป็นของจริง ถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 7 หรือ 8 ในดินแดนอิหร่าน

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1917 ได้มีการเรียกร้องขอให้คืนคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แก่ชาวมุสลิม ซึ่งห้าวันต่อมาก็ได้รับการอนุมัติทันที ทัวร์อุซเบกิสถาน ในปี ค.ศ. 1924 ได้มีการส่งมอบให้กลับมายังทาชเคนท์ จากนั้นนำกลับไปยังซามาร์คันด์และเก็บรักษาไว้ที่มัสยิดโฆดจา อัฆราร์ตามเดิม ทัวร์อุซเบกิสถาน ต่อมาคัมภีร์อัลกุรอ่านดังกล่าวได้ถูกส่งไปเก็บรักษาอย่างปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประชาชนอุซเบกิสถาน และประธานาธิบดีอิสลาม คาริมอฟแห่งอุซเบกิสถาน ได้มอบวัตถุโบราณชิ้นนี้ไปเก็บรักษาที่จัตุรัสฮัสท์ อิหม่าม

ชอร์ซู บาซาร์ (Chorsu Bazaar)

บาซาร์ หรือ ตลาดสด ถือเป็นหัวใจของเมืองในเอเชียงกลางทุกเมือง ทัวร์อุซเบกิสถาน ศูนย์กลางของชีวิตท้องถิ่นและคนหาเลี้ยงครอบครัวทั่วทั้งเมือง ตั้งแต่รุ่งอรุญจนอาทิตย์อัสดง บาซาร์ปรากฏขึ้นที่จุดพบกันของถนนการค้าและตามจัตุรัสใหญ่ของเมือง ทัวร์อุซเบกิสถาน มีบทบาทสำคัญในเมือง ซึ่งพ่อค้า นักธุรกิจ และคนทั่วไปมารวมตัวกันเพื่อสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสำคัญ เพื่อทราบราคา และพักผ่อนใน ชอยฮาน่า (คาเฟ่อุซเบก) บรรยากาศสบายๆ กับเมนูข้าวหมกเนื้อ (โพลฟ หรือ พิลาฟ) และชาเขียว ทัวร์อุซเบกิสถาน บาซาร์ยังเป็นสถานที่แสดงละครซึ่งเป็นความบันเทิงหลักๆของเมือง

ทาชเค้นท์ บาซาร์ ชอรซู มีอายุมากกว่าร้อยปี ทัวร์อุซเบกิสถาน ตั้งอยู่บนจัตุรัสหลักของเขตเอสกี-จูว่า ซึ่งมาแทนที่บาซาร์เก่าที่ทรุดโทรมและถูกปรับปรุงใหม่ แต่ยังคงสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่งดงามเอาไว้ ทัวร์อุซเบกิสถาน โดยเป็นอาคารทรงโดมขนาดใหญ่ ที่ช่วยป้องกันความร้อนและฝุ่นในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งของเอเชียกลาง

กระแสการก่อสร้างบาซาร์ในที่ร่มที่ซับซ้อนเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 11 จนถึงศตวรรษที่ 13 ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งศูนย์กลางค้าแห่งนี้สร้าง  ขึ้นโดยคำนึงถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมและประเพณีของการพัฒนาเมืองในยุคก่อนๆ ปัจจุบันอาคารแห่งนี้เป็นอาคารการค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทัวร์อุซเบกิสถาน โดยเป็นอาคารหลักสูงสามชั้นพร้อมลิฟท์ ชั้นล่างสุดเป็นทางเดินใต้ดินที่มีห้องมากมาย ชั้นกลางและชั้นบนเป็นแผงค้า มีหลังคาเป็นทรงโดมสีน้ำเงินเขียวคล้ายหมวกมองโกลขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 300-350 เมตร มีลวดลายประดับแบบเอเชียกลาง เชื่อมโยงถึงกัน ทัวร์อุซเบกิสถาน บริเวณส่วนกลางตลาดเป็นอาคารหลักทรงโดมอันงดงาม

กลุ่มเคาน์เตอร์ฝั่งตะวันออก เป็นแผงค้าทั้งผลไม้สดและผลไม้แห้งสีเหลืองอำพัน ขนมปังปิ้ง (Lepeshka เลเปชก้า) เนื้อสด ไส้กรอกเนื้อม้า (คาซี) และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งน่าดึงดูดจนคนที่เข้ามาในตลาดต้องหยุดเพื่อเลือกซื้อ ทัวร์อุซเบกิสถาน รวมถึงกลิ่นหอมของเนื้อย่างเสียบไม้ฉาชลีค (Shashlyk) ซุปเชอร์ปา (Shurpa) ร้อน และงานหัตถรรม ของที่ระลึกทำมือ ที่รังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะประยุกต์ท้องถิ่น ทัวร์อุซเบกิสถาน ทำให้ชอร์ซู บาร์ซาร์เป็นอีกหนึ่งจุดหมายในการ ทัวร์อุซเบกิสถาน “ต้องห้ามพลาด”

หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ทาชเค้นท์ (Tashkent TV Tower)

ถือเป็นโครงสร้างที่สูงที่สุดในเอเชียกลาง ด้วยความสูง 375 เมตร (ราวตึก 10 ชั้น) ใช้เวลาหกปีจึงจะสร้างเสร็จ ทัวร์อุซเบกิสถาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เป็นกลายเป็นหอสูงอันดับสามของโลกจนกระทั่งปี ค.ศ. 1991 หอส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่ง   ได้รับการออกแบบให้สามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้สูงถึง 9.0 ริกเตอร์ ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของแผ่นดินไหว โดยการออกแบบลำตัวหอด้านนอกเป็นโครงถัก และมีขาค้ำขนาดใหญ่ 3 ขาเอียงรองรับตัวหอ

ภายในหอส่งสัญญาณแห่งนี้ตกแต่งด้วยแผงโมเสกที่ประดับด้วยหินกึ่งมีค่า หินอ่อน และโลหะ ในสไตล์ฟลอเรนทีนและโรมโมเสค ทัวร์อุซเบกิสถาน ลิฟต์ความเร็วสูงจะนำพานักท่องเที่ยวขึ้นไปบนยอดหอฯ ด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที ด้านบนสุดมีร้านอาหารที่หมุนเป็นวงกลมรอบแกน เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของกรุงทาชเค้นท์ในมุมสูง

จัตุรัสอามีร์ ติมือร์ และบริเวณโดยรอบ (Amir Timur Square)

เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ที่มีถนนสายหลักหลายสายของทาชเคนต์มาตัดกัน ทัวร์อุซเบกิสถาน แม้ว่าจัตุรัสแห่งนี้อาจไม่มีเสน่ห์มากนัก แต่บริเวณโดยรอบก็คุ้มค่าแก่การสำรวจอย่างแน่นอน ที่นี่นักท่องเที่ยว ทัวร์อุซเบกิสถาน จะได้พบกับสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองหลายแห่ง รวมถึงหอศิลป์อุซเบกิสถาน และอนุสาวรีย์แม่ผู้โศกเศร้า

บริเวณรอบๆ จัตุรัสก็ค่อนข้างรื่นรมย์ด้วยต้นไม้และพืชพรรณมากมาย ทัวร์อุซเบกิสถาน เป็นจุดที่ดีเยี่ยมในการเดินเล่นและสังเกตวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่น เดินทางไปมา เล่นหมากรุก หรือ เพียงพักร่างกายในช่วงบ่ายหลังเดินท่องเที่ยวและเพลิดเพลิน สบายๆ ไปกับสวนที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม

รถไฟใต้ดินทาชเค้นท์ (Tashkent Metro)

ทาชเค้นท์เป็นเมืองหลวงสมัยใหม่ของอุซเบกิสถาน นอกจาก ทาชเค้นท์ เมโทร จะเป็นรถไฟใต้ดินสายแรกในเอเชียกลางสำหรับการสัญจรและหลบอากาศร้อนและหนาว ทัวร์อุซเบกิสถาน ในฤดูร้อนและฤดูหนาวของผู้คนภายในเมืองหลวงของอุซเบกิสถานแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมศิลปะที่ตกแต่งบริเวณชานชลาขึ้นลงรถไฟใต้ดินในสถานีต่างๆอีกด้วย

แต่ละสถานีมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ทัวร์อุซเบกิสถาน วัสุดต่างๆ ที่นำมาใช้ในการประดับตกแต่ง เช่น หินอ่อน หินแกรนิต แก้ว ผงแร่สมอลต์ (ออกไซต์ของโคบอลต์ที่ให้สีน้ำเงินเข้ม) อาร์ตเซรามิก เศวตศิลาแกะสลัก และวัสดุตกแต่งอื่นๆ ซึ่งภายในสถานีมีการจัดแสงได้น่าสนใจและน่าทึ่ง ทัวร์อุซเบกิสถาน บางสถานีตกแต่งในบรรยากาศแบบห้องฮอลิเดย์บอลรูม แต่บางสถานีก็ตกแต่งได้น่ากลัวเหมือนอยู่ในสุสานลึกลับ แต่ละสถานีมีความน่าสนใจแตกต่างกัน

ในอดีต รถไฟใต้ดินทาชเค้นท์ ถือเป็นวัตถุสำคัญเชิงกลยุทธ์ จึงได้รับความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ทัวร์อุซเบกิสถาน โดยมีการห้ามถ่ายภาพและภาพยนตร์ในสถานีและขบวนรถไฟใต้ดิน ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้บริการจนกระทั่งถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ 2018 ทัวร์อุซเบกิสถาน ปัจจุบันทุกคนสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปได้ตามอัธยาศัย

วังของเจ้าชายแห่งราชวงศ์โรมานอฟ (Romanov Prince’s Palace)

เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ไม่ธรรมดาของทาชเคนต์ ทัวร์อุซเบกิสถาน คือที่ประทับของเจ้าชายโรมานอฟซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2434 ในใจกลางเมืองภายใต้โครงการของสถาปนิก เอ.แอล. เบอนัวร์ และ วี.เอส. เกย์นท์เซลท์แมน. อาคารชั้นเดียวแห่งนี้ ทัวร์อุซเบกิสถาน ใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของ เจ้าชายนิโคไลย์ คอนสแตนติโนวิช โรมานอฟ ซึ่งเป็นพระนัดดาองค์แรกของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 และจักรพรรดินิโคไลย์ที่ 1 แห่งรัสเซีย เจ้าชายนิโคไลย์ถูกพระบิดาและพระมารดาของพระองค์เนรเทศมายังทาชเคนต์ในปี ค.ศ. 1877 (สมัยอุซเบกิสถานยังคงเป็นดินแดนปกครองตนเองเตอรเกสถาน) ทัวร์อุซเบกิสถาน ทรงประทับอยู่ที่วังแห่งนี้จนกระทั่งสิ้นชีพิตักษัยด้วยโรคปอดอักเสบในปี ค.ศ. 1918

ที่ประทับของเจ้าชายนิโคไลย์ คอนสแตนติโนวิช ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ “ทันสมัย” อินเทรนด์ในสมัยนั้น ทัวร์อุซเบกิสถาน เป็นอาคารที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยตารางแกะสลัก หน้าต่าง หอคอย และองค์ประกอบตกแต่งอื่นๆ ที่มีรูปร่างแปลกจากธรรมเนียมปกติ พระองค์เป็นนักล่าสัตว์ที่กระตือรือร้น ทัวร์อุซเบกิสถาน ด้วยเหตุนี้ทางเข้าด้านหน้าที่ประทับส่วนพระองค์ ทัวร์อุซเบกิสถาน จึงตกแต่งด้วยรูปปั้นกวางและสุนัขล่าสัตว์ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ ขณะอยู่ที่ด้านหลังของอาคาร มีสวนขนาดใหญ่ ซึ่งออกแบบจัดสวนโดยนักพฤกษศาสตร์และเภสัชกรชื่อดังแห่งทาชเคนต์ ไอ.ไอ. เคราเซอะ

เจ้าชายนิโคไลย์ คอนสแตนติโนวิช ทัวร์อุซเบกิสถาน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการออกแบบตกแต่งภายในของพระราชวัง ห้องโถงของที่ประทับส่วนพระองค์เรียงรายด้วยไม้โอ๊คสีเข้ม ตกแต่งด้วยบัวแกะสลัก และภาพวาดสีทอง จากห้องโถงใหญ่ ประตูทั้งสามบานนำไปสู่ห้องส่วนพระองค์ของเจ้าชายและพระชายา ทัวร์อุซเบกิสถาน ด้านซ้ายของที่ประทับมีห้องบิลเลียด ห้องสมุด ห้องรับประทานอาหาร ส่วนด้านขวาเป็นเรือนกระจกและสวนญี่ปุ่น ในปีกอาคารด้านหนึ่ง เจ้าชายรันิโคไลย์ โรมานอฟ ได้สร้างโรงเลี้ยงสัตว์ป่าท้องถิ่น ซึ่งจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมทุกวันอาทิตย์

เจ้าชายนิโคไลย์ คอนสแตนติโนวิช ได้รับความนิยมอย่างมากในชุมชนท้องถิ่น ทัวร์อุซเบกิสถาน พระองค์ทรงเปิดโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองและร้านเบเกอรี่ ทรงสร้างมณฑลทหารรักษาพระองค์ในใจกลางเมือง ทรงวางคลองชลประทานในทุ่งหญ้าโกลอดนีย์ ทัวร์อุซเบกิสถาน ตลอดหลายปีที่เจ้าชายประทับอยู่ในทาชเค้นท์ ทรงรวบรวมของสะสม คอลเล็กชั่นโบราณวัตถุ และหนังสือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาย ภาพวาดของยุโรปและรัสเซียที่รวบรวมโดยแกรนด์ ดยุคและนำมาจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซึ่งต่อมาทรงมอบให้กับเมืองทาชเค้นท์

หลักการสิ้นชีพิตักษัยของพระองค์ อาคารหลังนี้ได้กลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะอุซเบกิสถาน ทัวร์อุซเบกิสถาน จากนั้นก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุและเครื่องประดับแห่งอุซเบกิสถาน และในสมัยโซเวียตวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นวังของนักสำรวจบุกเบิก ทัวร์อุซเบกิสถาน ในตอนปลายศตวรรษที่ 20 อาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะและใช้เป็นสถานที่รับรองของกระทรวงการต่างประเทศของอุซเบกิสถาน แม้จะไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมแต่สามารถมองผ่านประตูที่ปิดเข้าไป

อาหารประจำถิ่นในกรุงทาชเค้นท์

กรุงทาชเค้นท์เต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ที่ให้บริการอาหารที่หลากหลาย ทัวร์อุซเบกิสถาน ไม่ว่าจะเป็นอาหารรัสเซีย ยุโรป เอเชีย (ซึ่งมีทั้งอาหารจีน อินเดีย และเกาหลี) ตะวันออกกลาง คอเคเชียน และแน่นอนที่สุดต้องมี อาหารอุซเบก หรือ มิลไลย์ ตาโอลาร์ (Milliy Taomlar) มีความหมายว่า “อาหารประจำชาติ” ในภาษาอุซเบก ถนนเกือบทุกสายในกรุงทาชเค้นท์จะมีร้านน้ำชา (ชอยโฮน่า) ทัวร์อุซเบกิสถาน และร้านกาแฟแบบดั้งเดิม พร้อมด้วยอาหารเมนูต่างๆ

ชาชลิค (Shashlik)

ชาชลิค เป็นเมนูเนื้อก้อนเสียบเหล็กย่างบนถ่านหิน คล้ายกับ ชิชเคบับ (Shish Kebab) ในอุซเบกิสถานชาชลิค ถือ  เป็นเมนูที่เต็มไปด้วยศิลปะการย่าง ทัวร์อุซเบกิสถาน ต้องใช้ทักษะไม่ต่างจากเมนูข้าวหมกเนื้ออุซเบก (Plov โพลฟ) ซึ่งเนื้อสัตว์ที่ใช้มีความหลากหลายไม่เพียงแค่เนื้อแกะคลาสสิค แต่ยังมีการใช้เนื้อวัว สัตว์ปีก และผักด้วย ทัวร์อุซเบกิสถาน ชาชลิคแต่ละท้องถิ่นก็มีสูตรการเลือกส่วนของเนื้อสัตว์ การหั่นหรือสับ การหมัก และการย่างที่แตกต่าง โดยเฉพาะชาชลิคของซามาร์คันด์มีสูตรลับมากมาย เช่นเดียวกับเมนูผัดกระเพรา ที่ยังเถียงกันอยู่ว่าของแท้ต้องใส่หรือไม่ใส่ถั่วฝักยาว

คำว่า ชาช (Shash) ในภาษาเตอร์กโบราณ แปลว่า ชิ้นส่วน และ ลิค (lik หรือ lyk) แปลว่า หก ซึ่ง ชาชลิค จึงมีความหมายว่า เนื้อหกชิ้นทัวร์อุซเบกิสถาน แต่ความหมายจริงๆ คือ เมนูที่ย่างง่ายๆ มักจะใช้เนื้อแกะและเครื่องเทศไม่มาก แต่เนื่องจากในยุคโซเวียต ไม่สามารถหาซื้อเนื้อแกะในร้านค้าทั่วไปได้ ทำให้ต้องปรับไปใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อวัว สัตว์ปีก และปลาในเวลาต่อมา ทัวร์อุซเบกิสถาน โดยจะมีการหมักเนื้อเพื่อให้มีความนุ่ม ซึ่งบางสูตรหมักในน้ำเย็นต้ม แต่บางสูตรก็หมักในน้ำแร่ ที่เติมเกลือ พริกไทย เครื่องเทศ และหัวหอมซอยลงไป

ในศตวรรษที่ 21 นี้ สิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนไป วิธีการปรุงก็ไม่มีข้อยกเว้น มีการเพิ่มเติมสูตรด้วยน้ำส้มสายชู ไวน์ น้ำทับทิม มะนาว และดรายไวน์ขาว ทัวร์อุซเบกิสถาน ปัจจุบันได้มีการเพิ่มบรั่นดี เบียร์ น้ำเชอร์รี่ ซีอิ้ว ผลิตภัณฑ์นมหมัก และมัสตาร์ดเข้าไป และในภาคตะวันออกของอุซเบกิสถานชาชลิคจะไม่สมบูรณ์ หากไม่มีเครื่องเทศอย่าง ซีร่า (ยี่หร่า) ผักชีชนิดต่างๆ สะระแหน่ ใบโหระพา พริกไทย หัวหอม และผักใบเขียวหลายชนิด และชาชลิคแสนอร่อนต้องมีควันคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นหอมของเนื้อที่ดีย่าง

ชาชลิกในอุซเบกิสถาน เป็นเมนูจานบังคับใน ชอยฮาน่า คาเฟ่ ร้านอาหารประจำชาติ สถานที่จัดเลี่ยนสาธารณะ สำหรับนักท่องเที่ยว ทัวร์อุซเบกิสถาน สามารถหาลิ้มลองได้ที่ ชอร์ซู บาซาร์ ซึ่งติดอับดับ 1 ใน 6 ของแหล่งชาชลิคที่ดีที่สุดในกรุงทาชเค้นท์

ชาวัรมา (Shawarma)

เป็นอาหารเตอร์กที่เผยแพร่เข้ามายังอุซเบกิสถานและเอเชียกลาง ซึ่งมาจากภาษาตุรกีว่า เชวีร์แม (çevirme)  แปลว่า การหมุน ชาวัรมาปรากฏครั้งแรกในแถบลาแวนท์ของจักรวรรดิออตโตมันในศตวรรษที่ 19 ทัวร์อุซเบกิสถาน มีรูปแบบเหมือนกับเคบับ ไจโรของกรีก และทาโก้ อัล ปาสโต้ของเม็กซิโก (เกิดจากผู้อพยพชาวเลบานอนนำชาวัรมาไปเผยแพร่ที่นั่น) ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์หมัก เช่น เนื้อแกะ เนื้อวัว หรือเนื้อไก่ที่ชุ่มฉ่ำเสียบซ้อนทับกันบนแท่งเสียบสแตนเลส ทัวร์อุซเบกิสถาน เป็นทรงกรวยบนเครื่องย่างแบบหมุนช้าๆ เมื่อสุกจะถูกถากสไลด์เป็นชิ้นบางๆ จากแกนหมุน แล้วนำมาห่อกับแผ่นแป้งพิต้า พร้อมด้วยซอสรสเปรี้ยว มันฝรั่งทอด และผักดองหรือผักสดกรอบ

อุซเบก ซัมซา (Uzbek Samsa)

เป็นขนมอบกรุบกรอบ ทัวร์อุซเบกิสถาน ประเภท เพสตรี้หรือพาย ทรงสามเหลี่ยมยัดไส้ด้วยหัวหอมและเนื้อแกะสับ (หรือ เนื้อวัว ไก่ หรือหมู) ที่ผสมเข้ากับเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอม อบจนได้ความสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะได้ไส้ที่มีความชุ่มฉ่ำ ทัวร์อุซเบกิสถาน หากต้องการกินเผ็ดสามารถโรยผงพริกเติมลงไปหลังจากบิซัมซาจนเห็นไส้

ซัมซาเป็นของว่างที่สามารถย้อนอดีตไปได้ถึงยุครุ่งเรืองของเส้นทางสายไหม ที่ภูมิภาคเอเชียกลางเป็นชุมทางที่เต็ม ทัวร์อุซเบกิสถาน ไปด้วยพ่อค้าและกองคาราวานจำนวนมากสัญจรไปมา พวกเขาต้องมีของว่างที่สามารถติดตัวไปในการเดินทางระยะไกล มีคุณค่าทางโภชนาการ อิ่มท้อง สามารถรับประทานได้ทั้งร้อนและเย็น ทัวร์อุซเบกิสถาน และมีรสชาติอร่อยไม่แพ้อาหารอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ทำให้ซัมซาได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย และกลายเป็นอาหารว่างทางวัฒนธรรมที่อร่อยที่สุดชิ้นหนึ่งในภูมิภาค

ด้วยความอร่อยทำให้ซัมซากระจายออกไปนอกเส้นทางสายไหมในเวลาต่อมา ทำให้เกิดอาหารว่างที่มีลักษณะคล้ายๆ กันในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ซาโมซ่าในอินเดียรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งจะใส่มันฝรั่งและพริกแทนเนื้อสัตว์ ในขณะที่ดินแดนเลแวนต์ (อิสราเอล เลบานอน ซีเรีย จอร์แดน) ก็มีของว่างลักษณะคล้ายๆ กันเรียกว่า “ซัมบูสเซก (Samboussek)” ซึ่งปรุงด้วยผักชาร์ด (Chard) ซอสมะเขือเทศ และชีสหรือเนื้อสัตว์ เป็นต้น

โพลฟ (Plov)

โพลฟ หรือ ปาลอฟ (Palov)  เป็นชื่อเรียกของข้าวหมกเนื้อของชาวอุซเบก ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งมีส่วนประกอบ  หลักเป็นข้าวบาสมาติ เนื้อวัวหรือเนื้อแกะทอดหรือต้ม แครอท หัวหอมใหญ่ กระเทียม เมล็ดยี่หร่า ถั่วลูกไก่ และลูกเกดหรือเพิ่มความหลากหลายด้วยผลไม้อื่นๆ ทัวร์อุซเบกิสถาน โดยทานร่วมกับน้ำสลัดมะเขือเทศ เป็นอาหารประจำชาติของอุซเบกิสถาน ซึ่ง ออชปาช หรือ มาสเตอร์เชฟ มักจะปรุงปาลอฟในกระทะใบใหญ่มากบนเปลวไฟร้อน ทัวร์อุซเบกิสถาน ผู้ชายชาวอุซเบกจะภูมิใจกับความสามารถในการเตรียมปาลอฟที่มีเอกลักษณ์และหรูหราที่สุด  ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝน โดยไม่มีพื้นที่สำหรับความล้มเหลวในการเตรียมอาหาร ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้ข้าวมากถึง 100 กิโลกรัม และต้องสามารถเสิร์ฟคนได้ถึง 1,000 คน จากกระทะหรือหม้ออบใหญ่ใบเดียว ซึ่งปลอฟนิยมเสิร์ฟในงานเลี้ยงหรืองานประเพณีต่างๆ

อุซเบกโพลฟ เป็นข้าวหมกเนื้อในเวอร์ชั่นอุซเบก ที่แตกต่างจากข้าวหมกเนื้อในถิ่นอื่น ทัวร์อุซเบกิสถาน ที่เรียกชื่อแตกต่างออกไปอย่าง พิลาฟ (Pilaf) เบอรยานี่ (Biryani) และสำหรับเวอร์ชั่นในประเทศไทยก็คือ ข้าวหมกไก่

โพลฟที่อร่อยที่สุดในทาชเค้นท์ สามารถหาชิมได้ที่ ดอมบราบัด โอช และ เบช โคซอน : เซนทรัล เอเชี่ยน ปิลาฟ เซนเตอร์ (Besh Qozon : Central Asian Pilaf Center) และ ดอมบราบัด โอช (Do’mbrobod Osh) ที่ผู้คนจากทั่วเมืองมาที่นี่ และใช้เวลาเพียงสองสามชั่วโมง กระทะปลอฟใบใหญ่ก็ว่างเปล่า

นอรีน (Naryn)

นอรีน หรือ โนริน เป็นอาหารประเภทเส้น (แผ่นก๋วยเตี๋ยวสดซอยเป็นเส้นเล็กสั้น) ทัวร์อุซเบกิสถาน เป็นอาหารดั้งเดิมของชาวอุซเบก  ในเทศกาลใหญ่และ วันอีฎิ้ลฟิตริ (วันอีด) ที่ปรุงสำหรับแขกและเพื่อนบ้านทุกคน โดยคลุกเข้ากับผงเครื่องเทศทัวร์อุซเบกิสถาน และ เนื้อม้าต้มที่หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆ พร้อมด้วย แต่บางสูตรก็ใช้เนื้อวัวและแกะ ซึ่งเมนูแห้ง เรียกว่า “กูรุค นารีน (Kuruk Naryn)” และแบบน้ำ เรียกว่า “ฆุล นอรีน (Khul Naryn)” ซึ่งแบบน้ำสามารถปรุงด้วยน้ำเดือดหรือน้ำซุปเนื้อม้า ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งมักจะตกแต่งด้วยไส้กรอกเนื้อม้าที่หั่นเป็นแว่นๆ ก่อนเสิร์ฟ เป็นเมนูที่มักจะเสิร์ฟหลังซัมซา แต่ก่อนข้าวหมกเนื้อ (โพลฟ)

มานติ (Manti)

คำว่า มานติ มาจากคำว่า หมั่นโถว ในภาษาจีน ซึ่งผู้อพยพชาวอุยกูร์ (Uighur) และชาวดังกัน (Dungan) ได้นำมาจากจีนสู่เอเชียกลาง ทัวร์อุซเบกิสถาน จริงๆ แล้ว มันติ ไม่ได้มีหน้าตาเหมือน หมั่นโถว ซึ่งเป็นแป้งนึ่งหรือซาลาเปาไม่มีไส้ ที่คนจีนรับประทาน แต่กลับเป็น เกี้ยวนึ่ง ที่ใส้ทำจากเนื้อสัตว์ติดมันหั่นเต๋า หอมใหญ่ คลุกด้วยเกลือ พริกไทยดำ ยี่หร่า และผงขมิ้นแทน

อุซเบก มานติ (Uzbek Manti) ทัวร์อุซเบกิสถาน เป็นหนึ่งในอาหารดั้งเดิมชาวอุซเบก ที่มีการนำวัตถุดิบหลากหลายมาปรุงเป็นไส้ ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาลและรสนิยม เช่น เนื้อสัตว์ มันฝรั่ง ผักใบเขียว หัวผักกาด มะเขือเทศ พริกหวาน แม้กระทั่งฟักทอง ทัวร์อุซเบกิสถาน แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีเพียง แป้ง ที่ใช้ทำเป็นแผ่นเกี้ยวเท่านั้น

ในอุซเบกิสถาน มานติ เป็นอาหารยอดนิยมและถือเป็นท้องถิ่นทั่วไปในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น ทัวร์อุซเบกิสถาน เป็นอาหารท้องถิ่นที่ควรลิ้มลอง โดยมันติที่สุกใหม่จะถูกจัดใส่จานแบนที่เรียกว่า ลาแกน (lagan) ซึ่งคนท้องถิ่นมักรับประทานด้วยมือ ที่ให้รสสัมผัสของไส้ที่ชุ่มฉ่ำ และอุซเบกมานติแท้ จะอยู่ที่เมืองบุคคาร่า ทัวร์อุซเบกิสถาน โดยพ่อครัวท้องถิ่นจะใช้เนื้อแกะทำไส้ รับประทานโดยการจิ้มกับซาวครีม พร้อมกับชาร้อน

อุซเบกฮอนุม (Uzbek Hanum)

ฮอนุม (Hanum) หรือ ฆอนุม (Khanum)  หรือ ฆอนีม (Khanym) หรือ ฮอนอน (Hanon) ทัวร์อุซเบกิสถาน เป็นอีกหนึ่งเมนูของอาหารประเภทเส้นประจำชาติอุซเบก ที่มีหน้าตาคล้าย ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้เนื้อหรือลาซานญ่าสไตล์อุซเบก และมีสูตรส่วนผสมคล้ายกับเกี๊ยวนึ่งอุซเบกมานติ ทัวร์อุซเบกิสถาน เดิมในบริเวณหุบเขาเฟอร์กาน่า ซึ่งแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของเอเชียกลาง เรียกว่า อูราม่า (Urama) ที่แปลว่า “มัด หรือ ห่อ” ซึ่งเป็นชื่อที่การเรียกตามวิธีการปรุง ขณะที่คำว่า “อุซเบกฮานุม” เป็นชื่อเรียกในภูมิภาคอันดิจาน (Andijan) และทาชเค้นท์

แม้ส่วนผสมหลักของไส้อุซเบกฮานัม ทัวร์อุซเบกิสถาน จะมีเนื้อสัตว์โดยเฉพาะแกะ มันแกะ เกลือ พริกไทย หอมใหญ่ หอมซอย พริกหวาน มะเขือเทศ ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว (ดิว) กระเทียม ยี่หร่า และมันฝรั่งที่หั่นเป็นเส้นยาวแบบจูเลียนคัทก็ตาม ทัวร์อุซเบกิสถาน แต่ในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย เช่น ในทาชเค้นท์ไส้ฮานัมจะถูกซอยเป็นเส้นเล็กๆ และเติมแครอทขูดลงไปในไส้ด้วย เพื่อเพิ่มความโดดเด่นน่ากินยิ่งขึ้น แต่ในแถบหุบเขาเฟอร์กาน่าจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆ ในทาชเค้าท์

หลังจากที่รีดแป้งที่ขึ้นโดว์แล้วเป็นแผ่นบางๆ ก็จะนำไส้ที่ผสมไว้ ทัวร์อุซเบกิสถาน มาโรยให้ทั่วแผ่นแป้งที่ทาน้ำมันพืชไว้ แล้วห่อม้วนเป็นแท่งยาว และนำไปนึ่งในหม้อซึ้งที่เรียกว่า “มันตีชนิตซ่า (Mantyshnitsa)” เมื่อสุกจะนำมาวางในจานเป็นวงกลมแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีคำ เสิร์ฟพร้อมน้ำพริกมะเขือเทศสำหรับจิ้มหรือราดบนอุซเบกฮานุมเลย และที่ตลาดชอร์ซูอาจมีแบบที่ต่างออกไปแต่ก็ยังคงความอร่อยไม่ต่างกัน

อุซเบก ชอร์ปา (Uzbek Shurpa)

เชื่อกันว่าซุปชอร์ปาของชาวอุซเบกสามารถย้อนต้นกำเนิดไปได้ราว 100 ปีก่อนคริสตกาล ทัวร์อุซเบกิสถาน เมื่อชาวตะวันออกเริ่มใช้ภาชนะดินเผาและหินในการปรุงอาหาร ซึ่งชอร์ปาเป็นซุปที่มีความหลากหลายแต่ก็ถูกมองว่าเป็นการปรุงอาหารของวิถีชีวิตของชุมชนตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งเท่านั้น ทัวร์อุซเบกิสถาน ต่อมาชาอาหรับซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนได้พบซุปนี้และเรียกมันว่า “ซุปเส้นเล็ก” และคำว่า “ชอร์ปา” เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับแปลว่า “ซุป” หมายถึงซุปเข้มข้นที่มีเนื้อชิ้นใหญ่ มันฝรั่ง และแครอท

อุซเบก ชอร์ปา เป็นอาหารท้องถิ่นที่ค่อนข้างเรียบง่าย ส่วนผสมราคาไม่แพง ทัวร์อุซเบกิสถาน แต่เป็นเมนูที่มีความโดดเด่น มีรสชาติหวานเปรี้ยวจากผลพลัม มะเขือเทศ น้ำซุปกลมกล่อมจากเนื้อส่วนหัวไหล่แกะ (เป็นเนื้อส่วนที่แพงของแกะ) หรือเนื้อวัวที่ตุ๋นกับเครื่องเทศต่างๆ เช่น กระเทียม พริกไทย ผงพริกปาปริก้า ผงขมิ้น ทัวร์อุซเบกิสถาน รวมถึงผักต่างๆ เช่น หอมใหญ่ พริกหวาน  แครอท และ มันฝรั่ง ที่ผัดจนหอม ก่อนจะตุ๋นรวมกันจนได้ที่แล้วเติมผักชี สำหรับเมนู โกวูรมาชอร์ปา (Kovurma Shurpa) แต่หากเติมถั่วลูกไก่ (Chick pea) ซึ่งเป็นถั่วที่นิยมมากที่สุดของชาวทาชเค้นท์ ลงไปจะเป็นเมนู นุฆัตชอร์ปา (Nukhat Shurpa) ซึ่งจะตุ๋นต่ออีกเล็กน้อย จนได้ซุปแสนอร่อย รับประทานกับขนมปังเลเปชก้า (lepeshka) ขนมปังในวัฒนธรรมอุซเบก ทัวร์อุซเบกิสถาน นอกจากนี้ยังมีซุปชอร์ปาอื่นที่แตกเมนูออกไป เช่น กีย์มาชอร์ปา (Kiyma Shurpa) ที่ใส่ลูกชิ้น, คุซิโครินชอร์โฟ (Kuzikorin Shurvo) ซุปชอร์ปาพร้อมเห็ด, กะรามชอร์โฟ (Karam Shurvo) ซุปชอร์ปาใส่กะหล่ำปลี และเคย์ม็อกชอร์โฟ (Kaymok Shurvo) ซุปชอร์ปาเย็นกับซาวครีม เป็นต้น

มีการกล่าวกันว่าซุปชอร์ปาแสนอร่อยนี้ เป็นอาหารชามโปรดของอามีร์ ติมูร์ ข่านผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียกลางในยุคกลาง รวมถึงเป็นสำรับที่เตรียมไว้สำหรับเจงกิสข่านผู้พิชิตด้วยเช่นกัน

ซึ่งร้านอาหารหรือแผงขายอาหารในตลาดท้องถิ่น ทัวร์อุซเบกิสถาน จะขายอาหารคุณภาพสูงเหมือนทำกินเอง อร่อย ในราคาที่สมเหตุสมผล และ “ต้องห้ามพลาด” อาหารท้องถิ่นหลากหลายและราคาชาวบ้านที่ ชอรซู บาซาร์ (Chorsu Bazaar) ทัวร์อุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นหนึ่งตลาดที่กุมวิถีชีวิตของทาชเค้นท์มาอย่างยาวนาน

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า