เที่ยว สิกขิม / สิกขิม -ดาร์จิลิ่ง

เที่ยว สิกขิม ดินแดนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สิกขิม ปกครองตนเองแยกส่วนออกจากอินเดีย สิกขิม มีธรรมชาติเป็นเนินเขา และภูเขาสูง มียอดคันเชงจุงก้าเป็นสัญลักษณ์อันภาคภูมิใจของ สิกขิม ชาวเมือง สิกขิม นับถือพุทธแบบทิเบต ชาว สิกขิม มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ สิกขิม มีภูมิอากาศที่เย็นสบาย มีไร่ชากว้างใหญ่ไพศาลอยู่หลายแห่งและมีคุณภาพดี จนใครๆก็กล่าวกันว่า ชาที่มาจาก สิกขิม ดาร์จิลิ่งเป็นชาที่มีรสดีและขึ้นชื่อมาก เที่ยว สิกขิม ชมยอดเขาสูง นั่งรถไฟทอยเทรนด์ของ สิกขิม ดื่มชารสดีจาก ดาร์จิลิ่งเมืองโรแมนติคของ สิกขิม ภูมิทัศน์ของ สิกขิม ยามท่องเที่ยวนั้นจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน รถที่ใช้เที่ยวใน สิกขิม จึงต้องเป็นรถแบบโฟร์วีลมีสมรรถนะดีในการไต่เขาและถนนที่ไม่เรียบนักของ สิกขิม เที่ยว สิกขิม จึงเป็นการท่องเที่ยวในแบบสนุกสนานผจญภัยเล็ก แต่ก็ไม่เสียงอันตรายอันใด ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหานั่งรถนานสามารถเที่ยว สิกขิม ได้สบายๆ

 

Scroll to Top