ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ Kathmandu

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุได้ชื่อว่าเป็น ประตูสู่ดินแดนหิมาลัยเนปาล เส้นทางสู่ยอดเขาสูงระดับโลกอย่าง ยอดเขาเอเวอร์เรส เหล่ายอดเขาในเทือกเขาอันนาปูรณะ และแหล่งมรดกโลกหลายแห่งอย่าง