ทัวร์คัมชัตก้า

ทัวร์คัมชัตก้า : กาลาน (Kalan) นากทะเลแห่งคาบสมุทรคัมชัตก้า

ทัวร์คัมชัตก้า กาลาน (Kalan) นากทะเลแห่งคาบสมุทรคัมชัตก้า มีถิ่นอาศัยอยู่ชายฝั่งคาบสมุทรคัมชัตก้า หมู่เกาะคอมมานเดอร์ ลงไปจนถึงหมู่เกาะคูริล ตัวโตเต็มวัยอาจมีน้ำหนักได้ถึง 45 กก. เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลเดียวกับพังพอน

ทัวร์คัมชัตก้า : กาลาน (Kalan) นากทะเลแห่งคาบสมุทรคัมชัตก้า .