ราชาสถาน

ทัวร์อินเดีย : ราชาสถาน ดินแดนมหาราชาอันยิ่งใหญ่และร่ำรวย

ท่องแดน ราชาสถาน เยือนเมืองสีทอง เมืองสีฟ้า เมืองสีชมพู ดินแดนที่รำรวยที่สุดในประเทศอินเดีย ดินแดนมหาราชา ราชาสถาน มีสถานที่สำคัญอันเป็นที่สุดทั้งเรื่องความยิ่งใหญ่ ความสวยงาม ความเป็นที่สุดอันดับโลก อาคารสถานที่ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจินดามากมาย ย้อนรอยท่องไปในดินแดนราชาสถาน