ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : เส้นขอบฟ้าหิมาลัย เนปาลล่องไพร ชมยอดเขาสุดอลังการ 8 วัน

ทัวร์เนปาล ไม่เหมือนใครเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจิตวัน นั่งช้างชมสัตว์ป่าและล่องเรือชมธรรมชาติ พักผ่อนริมภูเขามองยอดมัจฉาปูชเร และยอดเขาดูริเกล เที่ยวสไตล์นักเดินทางตัวจริง

เดินทาง 22-29 มีนาคม 25667h6\>

ราคาทัวร์ 74,800 บาท

ทัวร์เนปาล : เส้นขอบฟ้าหิมาลัย เนปาลล่องไพร ชมยอดเขาสุดอลังการ 8 วัน .