ทัวร์คัมชัตก้า

ทัวร์คัมชัตก้า : นกนานาชนิดในคัมชัตก้า

ทัวร์คัมชัตก้า นกนานาชนิดในคัมชัตก้า นกอินทรีทะเลสเตลเลอร์ (Steller’s sea eagle) เป็นนกอินทรีที่หากินตามชายฝั่งทะเล และที่มีถิ่นอาศัยเพียงเดียวในคาบสมุทรคัมชัตกา ออกล่าหาปลาในบริเวณน้ำตื้นใกล้ ๆ รัง

ทัวร์คัมชัตก้า : นกนานาชนิดในคัมชัตก้า .