ทัวร์คัมชัตก้า

ทัวร์คัมชัตก้า : ปลาแซลมอนคัมชัตก้า

ทัวร์คัมชัตก้า คัมชัตก้าถิ่นอาศัยของปลาแซลมอนที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงแห่งเดียวในรัสเซีย (Kamchatka, the only rich salmon habitat in Russia)