ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : หุบเขาแห่งกษัตริย์ Valley of The Kings

ทัวร์อียิปต์ หุบเขาแห่งกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์เกือบทั้งหมดในราชวงศ์ที่ 18, 19, และ 20 แห่งอาณาจักรใหม่ (ปกครองระหว่าง 1539-1075 ปีก่อนคริสตกาล) ตั้งแต่ฟาโรห์ทุตโมสที่ 1 จนถึง รามเซสที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาด้านหลัง

ทัวร์อียิปต์ : หุบเขาแห่งกษัตริย์ Valley of The Kings .