เที่ยวเมืองเก่าต้าลี่-ลี่เจียง

ต้าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูนนาน มีพื้นที่ประมาณ 1,457 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพื้นเมืองเรียกว่า “ชาวไป๋” ซึ่งมีมากถึง 64 เปอร์เซนต์ของประชากรท […]

เที่ยวเมืองเก่าต้าลี่-ลี่เจียง .