เที่ยวโดโลไมท์

เที่ยวโดโลไมท์ : 9 จุดท่องเที่ยวห้ามพลาดในเทือกเขาโดโลไมท์

เทือกเขาโดโลไมท์ เป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ทางภาคเหนือของอิตาลี เป็นปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและรักธรรมชาติ เที่ยวโดโลไมท์ มี 18 จุดภูมิทัศน์อันหลากหลายประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเนินเขาที่ขรุขระ หน้าผาหินสูงชัน ยอดเขาสูงฉลูดมีแหลมหยักแปลกตา ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูร้อน มากกว่า 350,000 เอเคอร์ เที่ยวโดโลไมท์ ไปกับความงามอันน่าทึ่งของทิวเทือกเขาหินปูนอายุกว่า 250 ล้านปี ที่ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2009 โดยองค์การยูเนสโก้

เที่ยวโดโลไมท์ : 9 จุดท่องเที่ยวห้ามพลาดในเทือกเขาโดโลไมท์ .