ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ล่องเรือขุดแบบโบราณ ในแม่น้ำราปตี

ทัวร์เนปาล การล่องเรือขุดแบบโบราณไปตามลำน้ำราปตี ที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นการล่องชมชีวิตสัตว์น้ำและสัตว์ป่าต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ทัวร์เนปาล : ล่องเรือขุดแบบโบราณ ในแม่น้ำราปตี .