ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว : จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-หมีแพนด้า 8 วัน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว … เที่ยวจีนชมธรรมชาติความงามของทะเลสาบงามดั่งสวรรค์บนดิน ลัดเลาะเดินชมธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์หาดูได้ยาก สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี ดอกไม้ป่าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์หวงหลงผ่านชมความงามทะเลสาบเตี๋ยซีทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แวะดูความน่ารักทะเล้นของหมีแพนด้าสัตว์ประจำชาติของจีน ชมการแสดงโชวเ์ปลี่ยนหน้ากากชวนตะลึง ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวนที่มีกันมาอย่างช้านานจากนั้นเดินเลือกซื้อของชอปปิงที่ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบถนนคนเดินที่ผสมผสานจีนโบราณเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันแล้วท่านจะหลงเสน่ห์กับที่นี้ เที่ยวจีนกับบีเจอร์นีช่วงที่สวยที่สุดของปี จิ่วจ้ายโกว

เดินทาง 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567
ราคาทัวร์ 64,800.- บาท

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว : จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-หมีแพนด้า 8 วัน .