ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ยอดเขาอันนะปุรณะ ที่ 1 Annapurna I Peak

ทัวร์เนปาล ยอดเขาอันนะปุรณะที่ 1 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในกลุ่มยอดเขาบนเทือกเขาอันนะปุรณะ ด้วยความสูง 8,091 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่ปีนขึ้นยากลำบากและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของเนปาล