ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : วัดบินเดบาสินี Bindhyabasini Temple

ทัวร์เนปาล วัดบินเดบาสินี เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองโปขระ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่เข้านมัสการและชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะได้จากทางบันไดหินทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนท้องถิ่นจำนวนมาก และยังเป็นที่แสวงบุญและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งของคนเนปาลทั่วประเทศและชาวต่างชาติ