ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : อุทยานแห่งชาติจิตวัน Chitwan National Park

ทัวร์เนปาล อุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเนปาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1973 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ 1984 ตั้งอยู่บริเวณตีนเทือกเขาศิวลิกซึ่งเป็นเทือกเขาหิมาลัยตอนนอก เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก

ทัวร์เนปาล : อุทยานแห่งชาติจิตวัน Chitwan National Park .