ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ Ep.2 : เดย์ร อัล-บาห์รี Dayr al-Baḥrī

ทัวร์อียิปต์ “เดย์ร อัล-บาห์รี” หรือ อารามทางเหนือ ในภาษาอาหรับ เป็นแหล่งโบราณคดีอียิปต์ในสุสานเมืองธีบส์ ประกอบด้วยเวิ้งหน้าผาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ และอยู่ด้านตะวันออกของหุบเขาแห่งกษัตริย์ สร้างขึ้นราว 700 ปี ก่อนคริสตกาล

ทัวร์อียิปต์ Ep.2 : เดย์ร อัล-บาห์รี Dayr al-Baḥrī .