ทัวร์คัมชัตก้า

ทัวร์คัมชัตก้า : พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟทรัพย์สินมรดกโลกที่มีชีวิต

ทัวร์คัมชัตก้า คาบสมุทรคัมชัตกาตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกใต้หินขนาดยักษ์ และเป็นหนึ่งในวงแหวนภูเขาไฟแปซิฟิกที่เชื่อมต่อกัน คาบสมุทรคัมชัตกาเป็น “พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ” ทางธรรมชาติขนาดมหึมา

ทัวร์คัมชัตก้า : พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟทรัพย์สินมรดกโลกที่มีชีวิต .