ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : วิหารแห่งฟิเล Philae Temple

ทัวร์อียิปต์ “วิหารฟิเล” กลุ่มวิหารอียิปต์โบราณแห่งฟิเล เคยตั้งอยู่บนเกาะฟิเลกลางแม่น้ำไนล์ โดยบริเวณที่ตั้งเดิมของกลุ่มวิหารถูกน้ำท่วม จากการสร้างเขื่อนอัสวานล่าง ทำให้ต้องถูกรื้อย้ายขึ้นมาตั้งอยู่บนเกาะที่ชื่อ อาจีลเคีย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1979

ทัวร์อียิปต์ : วิหารแห่งฟิเล Philae Temple .