ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าไหว้พระ ชมทิวทัศน์อันสวยงามของพม่า ทัวร์พม่าทั้งย่างกุ้ง หงสา พม่าตอนกลาง และ ทัวร์พม่า ตอนบน เที่ยวพม่าแบบเจาะลึกเห็นถึงแก่นวัฒนธรรม

ทัวร์พม่าตอนบน : มนต์เสน่ห์รัฐฉาน

ทัวร์พม่าตอนบน

         

          พม่าหรือเมียนม่าร์เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน ที่คนไทยมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบไม่ต้องคิดมากนัก เนื่องจากเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่เดินทางไปพม่าจึงไม่ยาก ค่าใช้จ่ายไม่แพง มีวัฒนธรรมพุทธร่วมกันแม้จะแตกต่างกันในรายละเอียด แต่มักเป็นการเที่ยวชมสถานที่วัดวาศักดิ์สิทธิ์และเมืองทางประวัติศาสตร์ที่เป็นไฮไลต์ของพม่า ซึ่งมักตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ศูนย์กลางอำนาจการปกครองของชาวพม่า ที่ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำอิระวดีมายาวนาน

          พม่าตอนบน หรือ อัปเปอร์ เมียนม่าร์ ประกอบไปด้วยเขตปกครองมัณฑะเลย์ สะกายง์ และมะกเวของพม่า ซึ่งรวมถึงรัฐคะฉิ่นและรัฐฉานเข้าไว้ด้วย เป็นชื่อเรียกที่ สหราชอาณาจักรหรือบริเตน ใช้เพื่ออ้างพื้นที่ตอนกลางของพม่าและตอนเหนือของพม่า หลังสิ้นสุดสงครามพม่า-อังกฤษครั้งที่สอง โดยดินแดนพม่าตอนล่างถูกจักรวรรดิบริติชหรือบริติช ราช ยึดไว้ แต่พม่าตอนบนยังคงเป็นอิสระภายใต้การปกครองของราชวงศ์โกงบ่องหรือราชวงศ์อลองพญา ราชวงศ์สุดท้ายของพม่า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอาณาจักรพม่าแท้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า ขณะที่พม่าตอนล่างเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของชาวมอญมาแต่โบราณ นอกจากนี้พม่าตอนบนยังรวมถึงพื้นที่ส่วนอื่นทางตะวันออกของพม่าเป็นของชาติพันธุ์คะฉิ่นและชาวรัฐฉาน
 
          พม่าพยายามรวมชนเผ่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดินแดนมอญทางตอนใต้ กะเหรี่ยงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คะฉิ่นทางตอนเหนือ ยะไข่ โรฮินจาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และกลุ่มชาวไทในรัฐฉานหรือเมืองไตซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและมีอาณาเขตกว้างใหญ่มาก พม่าจึงใช้วิธีการต่าง ๆ หลังการได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร และการรัฐประหารของนายพลเนวิ่นแห่งกองทัพพม่า ฉีกสนธิสัญญาปางโหลง กำจัดเหล่าเจ้าฟ้ารัฐฉานทั้งหมด เจ้าส่วยไตก์เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของเมืองยองห้วยและประธานาธิบดีคนแรกของสหภาพพม่าก็สิ้นพระชนม์ในคุก และ เจ้าจาแสง เจ้าฟ้าแห่งเมืองสีป้อก็เป็นอีกหนึ่งพระองค์ที่หายสาปสูญอย่างไร้ร่องรอยในคราไร่เรี่ยกัน โดยถูกทหารพม่าจับไว้ที่กระท่อมแห่งหนึ่ง และนวนิยายตำนานรักอมตะเรื่อง “Twilight Over Burma: My Life as a Shan Princess” ที่คุณมนันยานักเขียนเรื่องสั้น สารคดีชื่อดัง ได้แปลและตั้งชื่อว่า “สิ้นแสงฉาน”
 
 
 
ทัวร์พม่าตอนบน : มนต์เสน่ห์รัฐฉาน
         
          รัฐฉาน หรือ เมืองไต ดินแดนทางตะวันออกของประเทศพม่าหรือพม่าตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 155,801 ตร.กม. เป็นรัฐใหญ่ที่สุด มีพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศพม่า หากรัฐฉานได้เอกราชแยกตัวออกจากพม่าได้ ก็จะกลายเป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งเล็กกว่าภาคอีสานของไทยและกัมพูชาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 
          รัฐฉานเป็นถิ่นอาศัยของชาวชาติพันธุ์ไตหรือไท ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติและวัฒนธรรมร่วมกับชาวล้านนาดินแดนประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือของไทย ในอดีตก่อนการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพพม่า รัฐฉานแยกเป็น 34 หัวเมืองปกครองโดยเจ้าฟ้าสืบต่อกันมา แม้บางหัวเมืองเจ้าฟ้าอาจไม่ใช่คนไทใหญ่ เช่นเป็นชาวปะหล่อง ชาวทะนุ เป็นต้น แต่ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน และใช้การดอง (แต่งงาน) เพื่อผูกสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างหัวเมือง ซึ่งหัวเมืองสำคัญในยุคอาณานิคมอังกฤษได้แก่ หัวเมืองยองห้วย หัวเมืองเชียงตุง หัวเมืองสีป้อ เป็นต้น
      
ทัวร์พม่าตอนบน
 
          สีป้อ Hsipaw อดีตหัวเมืองทางตอนเหนือของรัฐฉาน ในเขตพม่าตอนบน เป็นหนึ่งในเมืองมีเต็มไปด้วยเสน่ห์เหนือกาลเวลา ซึ่งมีอดีตให้เราได้รู้จักและจดจำ จากคำบอกเล่าชีวิตของอดีตมหาเทวีสุจันทรี หรือ อิงเง เซอร์เจน มหาเทวีแห่งเมืองสีป้อ ผ่านนวนิยายที่กลายเป็นภาพยนต์แต่ห้ามฉายทั้งในประเทศไทยและพม่า และเสน่ห์แห่งสีป้อที่เริ่มต้นการเดินทางโดยรถไฟจากเมืองพินอูลวินหรือเมืองเมเมี้ยว พม่าตอนบน เมืองตากอากาศยุคโคโลเนียลของจักรวรรดิบริติช ราช ที่ยังคงเต็มไปด้วยเสน่ห์ของวันวาน ยังคงมีรถม้า บ้านเรือนไม้สองชั้นสไตล์อังกฤษ สวนสาธารณะแห่งชาติกันดอว์จี ที่เต็มไปด้วยไม้เมืองหนาวจัดแต่งอย่างสวยงามให้ได้ชม ระหว่างทางมุ่งสู่เมืองสีป้อ รถไฟจะแล่นผ่าน 'สะพานก๊อกเต๊ก' สะพานรถไฟที่สูงที่สุดอับดับสองของโลก เก่าแก่ที่สุดของพม่าและยาวที่สุดในพม่า ที่ม้าเหล็กพม่าค่อย ๆ ไต่ลากพาขบวนไปบนรางที่สูงเสียดฟ้า ท่ามกลางป่าดิบชื้นเขียวขจี ผ่านทุ่งนา หุบเขา ภูสูง และน้ำตก จนถึงเมืองจ๊อกแหม่ แล้วเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งรถบัสจนถึงเมืองสีป้อ
      
ทัวร์พม่าตอนบน
         
          สีป้อ เมืองเล็ก ๆ อันแสนสงบเงียบ เป็นหนึ่งในไฮไลท์ "ทัวร์พม่าตอนบน" ภายใต้หมอกเย็นยามเช้า ริมแม่น้ำทูเป็นที่ตั้งขอ “หอเจ้าฟ้าเมืองสีป้อ” เรือนหลังใหญ่สองชั้นสไตล์ยุโรป อายุ 91 ปี ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทิ้งร้างมานาน หลังการจากลาอย่างไม่มีวันหวนกลับของมหาเทวีสุจันทรีพร้อมกับธิดาทั้งสอง คือ ‘เจ้าเกนรี’ และ ‘เจ้ามายารี’ ที่สิ้นหวังจากรอคอยการกลับมาของพระสวามีและการกดดันของทางการพม่า โดยเดินทางออกจากพม่าไปใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐฯ จนถึงปัจจุบัน หอเจ้าฟ้าเมืองสีป้อมีเจ้าจ๋ามพงษ์ เจ้าฟ้าหญิงเมืองใย ภรรยาเจ้าฟ้าอู่จาผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานลุงของเจ้าฟ้าจาแสง เป็นผู้ดูแลวังคนปัจจุบันและเป็นผู้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับวังและชีวประวัติของเจ้าจาแสง
 
ทัวร์พม่าตอนบน

 

          การล่องเรือแม่น้ำตุทาวดี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิต บ้านเรือน ความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำ กับสวนเกษตร สวนส้ม และสวนผัก และวัดเจดีย์บอจู พญา ก็เป็นวัดที่สวยงามและชาวเมืองสีป้อศรัทธาที่สุดแห่งหนึ่ง และ ก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังทิวเขาที่ซันเซ็ท ฮิลล์ บริเวณวัดเทียนต่องก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองสีป้อ และเสน่ห์แห่งรัฐฉาน สำหรับการ "ทัวร์พม่าตอนบน"