ทัวร์พม่าตอนบน

ทัวร์พม่าตอนบน : มนต์เสน่ห์รัฐฉาน

          พม่าหรือเมียนม่าร์เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน ที่คนไทยมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบไม่ต้องคิดมากนัก เนื่องจากเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่เดินทางไปพม่าจึงไม่ยาก ค่าใช้จ่ายไม่แพง มีวัฒนธรรมพ …

ทัวร์พม่าตอนบน : มนต์เสน่ห์รัฐฉาน .