ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : ยักษ์ใหญ่แห่งเมมน่อน Colossi of Memnon

ทัวร์อียิปต์ “ยักษ์ใหญ่แห่งเมมน่อน” เป็นอนุสาวรีย์หินสลักลอยตัวคู่ขนาดใหญ่ รูปสลักหินคู่นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนและผู้พิทักษ์ห้องเก็บพระศพของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 แห่งราชวงศ์ที่ 18 (ครองราชย์ระหว่าง 1386-1353 ก่อนคริสตกาล)

ทัวร์อียิปต์ : ยักษ์ใหญ่แห่งเมมน่อน Colossi of Memnon .