ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : วิหารแห่งคอม อมโบ Temple of Kom Ombo

ทัวร์อียิปต์ “วิหารแห่งคอม อมโบ” เป็นวิหารโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไนล์ฝั่งตะวันออก ในเมืองคอม อมโบ ถูกสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์ทอเลมี (ระหว่าง 180-47 ปีก่อนคริสตกาล) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเกรโค-โรมัน โดยส่วนขยายเพิ่มเติมถูกสร้างขึ้นภายหลังในช่วงยุคโรมัน เป็นหนึ่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่โปรแกรมล่องเรือแม่น้ำไนล์ต้องแวะชมวิหารแห่งนี้