ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ : เอสน่า ล็อค Esna Lock

ทัวร์อียิปต์ “เอสน่า ล็อค” เป็น ช่องผ่านของเรือ ที่ใช้ระบบล็อคระดับน้ำในเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์ ในเมืองเอสน่า ประเทศอียิปต์ มันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือเล็กและเรือใหญ่ที่ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วม เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี ค.ศ. 1996