ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : น้ำตกเทวี Devi’s fall

ทัวร์เนปาล น้ำตกเทวี หรือ น้ำตกเดวิส Davis Falls เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำเต็มไหลแรงในเฉพาะช่วงฤดูมรสุมสูงสุด ซึ่งช่วงเวลานั้นสายน้ำจะไหลผ่านเนินหินและเข้าสู่อุโมงค์ใต้ดิน เกิดเสียงสะเทือนกึกก้อง

ทัวร์เนปาล : น้ำตกเทวี Devi’s fall .