ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : นาการ์โกฏ Nagakot หรือ นาการ์กุต ในภาษาถิ่น

ทัวร์เนปาล นาการ์โกฏ ตั้งอยู่บนเขาสูง 2,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตภักตาปูร์ รวมถึงยอดเขาเอเวอเรสต์และยอดเขาอื่นๆ ในเทือกเขาหิมะลัยตะวันออกของเนปาล

ทัวร์เนปาล : นาการ์โกฏ Nagakot หรือ นาการ์กุต ในภาษาถิ่น .