ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน : แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาแห่ง หุบเขาตักศิลา ณ ภมาลาสถูป

ภมาลาสถูป หรือ บฮามาลา สถูป ในภาษาอูรดู เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีใหม่ในหุบเขาตักศิลา ที่เพิ่งค้นพบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้เมื่อไม่นานมานี้ โดยเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีสถูปเจดีย์ที่มีรูปผังเจดีย์ที่มีลักษณะเฉพาะมาก “ฐานเจดีย์ทรงไม้กางเขน” แตกต่างจากซากสถูปเจดีย์โบราณองค์อื่นๆ ที่ถูกขุดพบและยังหลงเหลืออยู่ในปากีสถาน และพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน ผ้าที่เดินทางไปในเส้นทาง ทัวร์ปากีสถาน สามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้แล้ว

ทัวร์ปากีสถาน : แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาแห่ง หุบเขาตักศิลา ณ ภมาลาสถูป .

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ : 3 แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ – เมืองชีลาส

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ นำท่านชมภาพสลักและจารึกโบราณบนก้อนหินขนาดน้อยใหญ่ ริมแม่น้ำสินธุตอนบน บนเส้นทางการค้าสายไหมโบราณ ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ และกลายเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งจากตอนกลางและกรุงอิสลามาบัด ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ ไปยังภูมิภาคตอนเหนือของปากีสถานและจีน โดยภาพสลักหินโบราณที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจากแนวคิดทางวัฒนธรรมและศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ ที่เชื่อมโยงเอเชียกลางกับอนุทวีปอินโด-ปากีสถาน ภาพแกะสลักส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากในสมัยที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียกลาง ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ หลังจากที่ได้สถาปนาตัวเองเป็นศาสนาใหม่ในศตวรรษที่ 1 และมาถึงจุดสูงสุดระหว่างศตวรรษที่ 5-8

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ : 3 แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ – เมืองชีลาส .

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ : 3 แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ – เมืองโบราณสิรกัป

สิรกัป เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของแคว้นตักศิลา ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ ที่มีรูปแบบผังเมืองแบบกรีก ที่ปกครองโดยกษัตริย์กรีก-แบคเทรียน ที่เข้ามาพิชิตดินแดนตักศิลาและปัญจาบ เมื่อประมาณ 180 ปีก่อนคริสตกาล ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ หลังการสวรรคตของอเล็กซานเดอร์มหาราชและดินแดนต่างๆ ของพระองค์ ได้แตกเป็นอาณาจักรขุนศึกกรีกใหญ่น้อย

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ : 3 แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ – เมืองโบราณสิรกัป .

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ : 3 แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาบน คาราโครัมไฮเวย์ ตักศิลา

ตักศิลาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในอินเดียโบราณ ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคมหานครคันธาระ ความมั่งคั่งของเมือง เป็นผลมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจุดนัดพบสำคัญของเส้นทางการค้าประวัติศาสตร์ 3 เส้นทาง ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล จนถึงศตวรรษที่ 6 ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ เมืองตักศิลาประกอบด้วยสถานที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 18 แห่ง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1980

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ : 3 แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนาบน คาราโครัมไฮเวย์ ตักศิลา .

คาราโครัมไฮเวย์

ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์ -เชอรี่บลอสซั่ม 11 วัน บิน TG

เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์” หนึ่งในเส้นทางความฝันของเหล่านักเดินทางที่ชีวิตนี้ต้องมาเห็นด้วยตาตนเอง เป็นช่วงซากุระบานออกดอกชมพูขาวสวยงาม สะพรึ่งน่าตื่นตา ชมทิวทัศน์เทือกเขาหิมะสุดขอบฟ้า สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของป่าและฝูงนกที่อพยพจากตอนใต้ เป็นภาพที่เราจะเห็นได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น … ปากีสถาน

เดินทาง : 6-16 เมษายน 2567
ราคาทัวร์ : 79,000 บาท

ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์ -เชอรี่บลอสซั่ม 11 วัน บิน TG .

แฟรีมีโดวส์

ปากีสถาน : สการ์ดู – ฮุนซา- แฟรีมีโดวส์ 12 วัน

แฟรีมีโดวส์ ทริปที่นำท่านเดินทางไปยังหุบเขาสวรรค์ในปากีสถาน “แฟรีมีโดวส์” พาท่านดื่มด่ำธรรมชาติภูเขาหินและทะเลทรายใน “สการ์ดู” อีกแหล่งท่องเที่ยวน่าทึ่งของปากีสถาน
ลัดเลาะแนวสันเขาสู่เมืองฮุนซา
แวะถ่ายรูป กินเชอรี่สด-แอปพริคอตสด อย่างเต็มที่ ชื่นชมธรรมชาติสีเขียวขจีและดอกไม้ที่เบ่งบานสวยงามในฤดูกาลนี้ HIKING เบาๆ ท่ามกลางความงามของยอดเขาระดับโลกโอบล้อมที่ “แฟรี่มีโดวส์”

เดินทาง : 16-27 มิถุนายน 2566
ราคาทัวร์ 88,500 บาท

ปากีสถาน : สการ์ดู – ฮุนซา- แฟรีมีโดวส์ 12 วัน .

ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์ ป่าเปลี่ยนสี 11 วัน บิน TG

เส้นทาง คาราโครัมไฮเวย์ ประเทศปากีสถานสุดคลาสสิค เข้าทางอิสลามาบาดเที่ยวบนเส้นทาง คาราโครัมไฮเวย์ มุ่งหน้าสู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน ประทับรอยเท้าชายแดนคุนจีราฟปากีสถาน-จีน ชมความงามของภูเขาโบราณระดับโลกที่หาชมได้ยากในโลกใบนี้ที่ยอดเขาดุยเคอร์อีเกอร์นีสต์ชมวิวแบบพาโนราม่า 360 องศา ดื่มด่ำบรรยากาศของภูเขาโอบล้อมโรงแรมที่พักที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้ท่านรู้สึกเหมืออยู่ในดินแดนสวรรค์ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา เดินทางกลับสู่อิสลามาบาดแวะเที่ยวชมเมืองตักศิลาอาณาจักรพุทธโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองอย่างมากที่นี่ ถ่ายรูปสวยๆกับบรรยากาศป่าเปลี่ยนสีที่ปากีสถาน

เดินทาง 16-26 ตุลาคม 2567

ราคาทัวร์ 79,900 บาท

ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์ ป่าเปลี่ยนสี 11 วัน บิน TG .

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า