ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : พระราชวังหนุมานโฑก้า Hanuman Dhoka Palace

ทัวร์เนปาล พระราชวังหนุมานโฑก้า หรือ หนุมาน โดก้า เดอร์บาร์ ในภาษาเนปาลี มีความหมายว่า พระราชวังประตูหนุมาน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจัตุรัสเดอร์บาร์ เป็นประตูทางเข้าสู่พระราชวังหลวงของกษัตริย์มัลละและกูรข่า ซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศ์เนปาลจนถึงศตวรรษที่ 19 เป็นจัตุรัสหลวงใจกลางกรุงกาฐมัณฑุ

ทัวร์เนปาล : พระราชวังหนุมานโฑก้า Hanuman Dhoka Palace .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : จัตุรัสกาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ Kathmandu Durbar square

ทัวร์เนปาล จัตุรัสพระราชวังกาฐมัณฑุ หรือ พสันตปูร์ เดอร์บาร์ กเชตรา เป็นหนึ่งในสามจัตุรัสหลักในหุบเขากาฐมัณฑุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979 ใช้ชุดมรดกโลกแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระราชวังหลวงเก่าของราชอาณาจักรกาฐมัณฑุ

ทัวร์เนปาล : จัตุรัสกาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ Kathmandu Durbar square .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : นาการ์โกฏ Nagakot หรือ นาการ์กุต ในภาษาถิ่น

ทัวร์เนปาล นาการ์โกฏ ตั้งอยู่บนเขาสูง 2,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตภักตาปูร์ รวมถึงยอดเขาเอเวอเรสต์และยอดเขาอื่นๆ ในเทือกเขาหิมะลัยตะวันออกของเนปาล

ทัวร์เนปาล : นาการ์โกฏ Nagakot หรือ นาการ์กุต ในภาษาถิ่น .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : วัดปศุปฏินาถ Pashupatinath Temple

ทัวร์เนปาล วัดปศุปฏินาถเป็นวัดสำคัญในกรุงกาฐมัณฑุ สร้างถวายแด่องค์ศิวะมหาเทพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ในทุกๆ ปีจะมีผู้มาแสวงบุญและนักท่องเที่ยวมากมายเข้าชม วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำบัคมาติศักดิ์สิทธิ์ที่ทอดยาวไหลลงสู่อินเดียและกลายเป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำคงคา

ทัวร์เนปาล : วัดปศุปฏินาถ Pashupatinath Temple .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : หิรัญวรรณมหาวิหาร Hiranya Varna Mahavihar หรือ วัดทองคำ Golden Temple

ทัวร์เนปาล หิรัญวรรณมหาวิหาร เป็นวัดในศาสนาพุทธในเมืองปาฏัน สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ลบาฮาลซึ่งเป็นของชาวนีวะรี ตามตำนานกล่าวว่า เจดีย์พระพุทธศากยมุนีทองคำ ที่ประดิษฐานอยู่ในวัด สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ภาศกร วรมัน ในศตวรรษที่ 12 โดยภายในเจดีย์ชั้นบมีภาพและกงล้อมนต์ทองคำเก็บรักษาไว้

ทัวร์เนปาล : หิรัญวรรณมหาวิหาร Hiranya Varna Mahavihar หรือ วัดทองคำ Golden Temple .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : จัตุรัสปาฏัน เดอร์บาร์ Patan Durbar Square

ทัวร์เนปาล จัตุรัสปาฏัน เดอร์บาร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลลิตปูร์ เป็นหนึ่งในสามจัตุรัสหลวงแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ในกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ โดยปาฏัน เดอร์บาร์ สแควร์ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพระราชวังโบราณที่เหล่ากษัตริย์แห่งมัลละประทับอยู่

ทัวร์เนปาล : จัตุรัสปาฏัน เดอร์บาร์ Patan Durbar Square .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : เมืองปาฏัน Patan หรือ ลลิตปูร์ Lalitpur

ทัวร์เนปาล ลลิตปูร์ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของเนปาล รองจากกรุงกาฐมัณฑุ โปขระ และภรัตปูร์ ตั้งอยู่ในบนที่ราบยกสูงในหุบเขากาฐมัณฑุ ทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของกรุงกาฐมัณฑุ โดยมีแม่น้ำบาคมาติเป็นเขตแดนทางธรรมชาติที่แยกเมืองทั้งสองออกจากกัน เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาสามเมืองใหญ่ที่สุดในหุบเขากาฐมัณฑุ

ทัวร์เนปาล : เมืองปาฏัน Patan หรือ ลลิตปูร์ Lalitpur .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : วัดบินเดบาสินี Bindhyabasini Temple

ทัวร์เนปาล วัดบินเดบาสินี เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองโปขระ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่เข้านมัสการและชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะได้จากทางบันไดหินทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนท้องถิ่นจำนวนมาก และยังเป็นที่แสวงบุญและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งของคนเนปาลทั่วประเทศและชาวต่างชาติ

ทัวร์เนปาล : วัดบินเดบาสินี Bindhyabasini Temple .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : น้ำตกเทวี Devi’s fall

ทัวร์เนปาล น้ำตกเทวี หรือ น้ำตกเดวิส Davis Falls เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำเต็มไหลแรงในเฉพาะช่วงฤดูมรสุมสูงสุด ซึ่งช่วงเวลานั้นสายน้ำจะไหลผ่านเนินหินและเข้าสู่อุโมงค์ใต้ดิน เกิดเสียงสะเทือนกึกก้อง

ทัวร์เนปาล : น้ำตกเทวี Devi’s fall .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ถ้ำคุปเตศวรมหาเทพ Gupteshwor Mahadev cave

ทัวร์เนปาล ถ้ำคุปเตศวรมหาเทพ หรือ ภาลุ ฑุโล ในภาษาถิ่น ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในเนปาล มีความยาว 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตรงข้ามกับน้ำตกเทวีที่เสียงของน้ำดังกึกก้องสั่นสะเทือนเข้ามาถึงโถงถ้ำคุปเตศวรเลย ว่ากันว่าถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 16

ทัวร์เนปาล : ถ้ำคุปเตศวรมหาเทพ Gupteshwor Mahadev cave .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ยอดเขาอันนะปุรณะ ที่ 1 Annapurna I Peak

ทัวร์เนปาล ยอดเขาอันนะปุรณะที่ 1 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในกลุ่มยอดเขาบนเทือกเขาอันนะปุรณะ ด้วยความสูง 8,091 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่ปีนขึ้นยากลำบากและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของเนปาล

ทัวร์เนปาล : ยอดเขาอันนะปุรณะ ที่ 1 Annapurna I Peak .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : จุดชมวิว ซารางก๊อต Sarangkot View Point

ทัวร์เนปาล จุดชมวิวซารางก๊อต ตั้งอยู่บนเนินเขาทางด้านทิศตะวันตกของเมืองโปขระ มีความสูง 1,600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นที่เลื่องลือมากจากทัศนียภาพของทิวเทือกเขาหิมาลัยแบบพาโนราม่า ที่ไม่มีจุดชมวิวที่ใดในเนปาลเทียบได้

ทัวร์เนปาล : จุดชมวิว ซารางก๊อต Sarangkot View Point .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : เมืองโปขระ Pokhara

ทัวร์เนปาล เมืองโปขระ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศในแง่พื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดกันฑากี เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของเนปาลรองจากกรุงกาฐมัณฑุ

ทัวร์เนปาล : เมืองโปขระ Pokhara .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ล่องเรือขุดแบบโบราณ ในแม่น้ำราปตี

ทัวร์เนปาล การล่องเรือขุดแบบโบราณไปตามลำน้ำราปตี ที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นการล่องชมชีวิตสัตว์น้ำและสัตว์ป่าต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ทัวร์เนปาล : ล่องเรือขุดแบบโบราณ ในแม่น้ำราปตี .

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : อุทยานแห่งชาติจิตวัน Chitwan National Park

ทัวร์เนปาล อุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเนปาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1973 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ 1984 ตั้งอยู่บริเวณตีนเทือกเขาศิวลิกซึ่งเป็นเทือกเขาหิมาลัยตอนนอก เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก

ทัวร์เนปาล : อุทยานแห่งชาติจิตวัน Chitwan National Park .

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า